EuroCosm: Ευρώπη Σ. Κοσμίδη & Συνεργάτες | Σύγχρονο Τεχνικό Γραφείο με πολυετή πείρα
Email

info@eurocosm.gr eurocosm@yahoo.com

Τηλέφωνο

2102467043 6940405618

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 15 ΤΚ 13674 Αχαρνές

Απλοποιείται η ανασύσταση φακέλου των οικοδομικών αδειών

Φρένο στην ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών που επιθυμούν να κάνουν μεταβιβάσεις, τακτοποιήσεις αυθαιρεσιών, να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» ή να εκδώσουν άδεια λειτουργίας επιχείρησης αλλά έχει χαθεί ο φάκελος οικοδομικής άδειας, επιχειρεί να βάλει με νέα νομοθετική πρωτοβουλία το ΥΠΕΝ.

 

 

 

 

Όπως είναι γνωστό, η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου που ισχύει για τις μεταβιβάσεις από 1η Απριλίου 2022 περιλαμβάνει ως απαιτούμενα δικαιολογητικά τα αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομής. Σε περίπτωση απώλειας δεν εκδίδεται πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου με αποτέλεσμα να παγώνει οποιαδήποτε πράξη.

 
Ωστόσο, η απουσία φακέλων, οι οποίοι είτε έχουν χαθεί από τα αρχεία των πολεοδομικών γραφείων είτε είναι ελλιπείς, φρενάρει τις πράξεις και αποτελεί αιτία καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας για μηχανικούς αλλά και πολίτες, ειδικά στις περιπτώσεις όπου οι οικοδομικές άδειες έχουν εκδοθεί πριν από το 2018, προτού ξεκινήσει η ηλεκτρονική έκδοση των αδειών δόμησης, η οποία επιτρέπει την ανάκτηση στοιχείων από την ηλεκτρονική βάση του ΤΕΕ. Δεδομένης της έλλειψης προσωπικού στις πολεοδομίες, η απώλεια φακέλων μετέθετε αυτόματα την ευθύνη και το κόστος ανάκτησής τους στους πολίτες, οι οποίοι, ακόμη και εάν ενδιαφέρονταν για ένα μικρό διαμέρισμα, θα έπρεπε να προχωρήσουν με την βοήθεια μηχανικού στην σύνταξη φακέλου της ανασύστασης ολόκληρης της οικοδομής, κάτι που προϋποθέτει φυσικά και την συγκέντρωση των αρκετών δικαιολογητικών.
 
 
 
 

Τι ίσχυε μέχρι τώρα και τι αλλαγές προωθούνται στην ανασύσταση φακέλου οικοδομικής άδειας

Σύμφωνα με όσα ίσχυαν μέχρι τώρα, εάν απολεσθεί ο φάκελος της οικοδομικής άδειας, ήταν δυνατή η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης φακέλου αποτύπωσης κτιρίου ο οποίος έπρεπε να περιλαμβάνει τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του από 8.9.1983 Προεδρικού Διατάγματος, κατόψεις αποτύπωσης όλων των ορόφων, τομή, φωτογραφίες όλων των όψεων, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι στο διάγραμμα κάλυψης οι υπολογισμοί και ο έλεγχος του υφισταμένου κτιρίου έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας για την οποία υποβάλλεται ο φάκελος αποτύπωσης, καθώς και κρατήσεις και εισφορές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Παράλληλα, μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης το σχέδιο της κάτοψης το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 προεδρικού διατάγματος (αν η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που επισυνάπτεται στη σύσταση και δεν απαιτείται να προβεί ο μηχανικός στη σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης).

 

 

Πλέον, με τις νέες διατάξεις για την ανασύσταση φακέλου οικοδομικών αδειών, οι διαδικασίες απλοποιούνται.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 22 του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις», προβλέπονται πιο συνοπτικές διαδικασίες αρκεί φυσικά να έχει βεβαιωθεί απώλεια φακέλου από την αρμόδια ΥΔΟΜ.

 

Πιο αναλυτικά, για τις ιδιοκτησίες, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 Προεδρικού Διατάγματος τα σχέδια της ανασύστασης φακέλου οικοδομικών αδειών περιλαμβάνουν το τοπογραφικό διάγραμμα, το διάγραμμα κάλυψης και την κάτοψη/κατόψεις, όπου εμφαίνεται η συγκεκριμένη ιδιοκτησία, τα οποία κατατίθενται στην οκεία Υ.ΔΟΜ. και θεωρούνται από αυτήν. Για τις ιδιοκτησίες, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 π.δ. (Δ΄ 394), η ανασύσταση φακέλου οικοδομικών αδειών εξακολουθεί να πραγματοποιείται με αντίγραφα των σχεδίων, όπως προσαρτήθηκαν στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, αν υφίστανται, εφόσον η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης, τα οποία κατατίθενται στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και θεωρούνται από αυτήν.

 

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του νέου σχεδίου νόμου το οποίο τέθηκε την Τρίτη σε δημόσια διαβούλευση, «το προτεινόμενο άρθρο στοχεύει στην ανασύσταση φακέλου οικοδομικής αδείας, για την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, όταν έχει βεβαιωθεί απώλεια του φακέλου από την αρμόδια ΥΔΟΜ, για την προστασία των πολιτών και την επιτάχυνση των δικαιοπραξιών και των μεταβιβάσεων ακινήτων».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[πηγή: https://www.insider.gr/eidiseis/296344/aplopoieitai-i-anasystasi-fakeloy-ton-oikodomikon-adeion]

Μοιραστείτε το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο