ΕΝΦΙΑ 2016: Πως θα πληρώσετε λιγότερο φόρο ακινήτων

Υπάρχουν τρόποι να μειωθεί ο φόρος. Ο πιο απλός είναι να δώσετε τη δέουσα προσοχή στις... λεπτομέρειες που φουσκώνουν τον ΕΝΦΙΑ.

Προσοχή στα λάθη που γίνονται συχνά και εκτινάσσουν τον φόρο στα ύψη:

 

Επιφάνεια και ηλικία ακινήτου:
Η καταγραφή της επιφάνειας, της ηλικίας του ακινήτου πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθούν, όταν μάλιστα πρόκειται για μεζονέτα δηλώνεται ο υψηλότερος όροφος.

 

Ο όροφος:
Εάν δεν συμπληρώσετε τον όροφο τότε αυτόματα υπολογίζεται ο ανώτερος με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο φόρος.

 

Κτίσμα σε αγροτεμάχιο:
Εάν κάποιος δεν συμπληρώσει το είδος του κτίσματος που βρίσκεται μέσα σε αγροτεμάχιο τότε αυτόματα το κτίσμα υπολογίζεται ως κατοικία και ο φόρος πολλαπλασιάζεται.

 

Ημιτελές κτίσμα:
Εάν δεν δηλωθεί ότι το κτίσμα είναι ημιτελές χάνεται η έκπτωση στον φόρο που είναι 60%.

 

Επιφάνεια ακινήτου:
Προσοχή στους αριθμούς! Τα λάθος τετραγωνικά πολλαπλασιάζουν το ποσό που πληρώνετε!

 

Οι αποθήκες:
Εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο ως επαγγελματικός χώρος θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους χώρους των αποθηκών που εμφανίζονται ως αποθήκες.

 

Η θέση του αγροτεμαχίου:
Τα λάθη στην απόσταση ενός αγροτεμαχίου από τη θάλασσα πολλαπλασιάζουν το φόρο. Εάν πάλι η θέση προσδιορίζεται από το νομό λαμβάνεται υπόψη η αρχική βασική αξία του νομού.

 

Συνιδιοκτησία:
Εάν δεν αναγραφεί το ποσοστό συνιδιοκτησία ή υπάρξει λάθος τότε αυτόματα υπολογίζεται ποσοστό 100% και ο φόρος αυξάνεται.

 

Εμπράγματα δικαιώματα:
Εάν υπάρξει λάθος ή δεν υπάρξει καν αναγραφή τότε το ακίνητο υπολογίζεται με πλήρη κυριότητα στον φορολογούμενο.

 

Βοηθητικοί χώροι:
Σε αυτές τι περιπτώσεις, ο χρεώνεται κανονικός φόρος ανά τετραγωνικό και όχι ο μειωμένος κατά 90% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί σε χώρο κύριας χρήσης.