νομοθεσία

Μεγάλες αλλαγές για χιλιάδες υπαλλήλους στο Δημόσιο φέρνει η αναμόρφωση του «κλαδολογίου», που προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε μια προσπάθεια να προχωρήσει η κινητικότητα.

 

Εγκύκλιο με την οποία προβλέπονται οι διαδικασίες για τη «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων θεώρησης μελετών έργων και υπηρεσιών και των αντίστοιχων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών των Ο.Τ.Α.

Ένα πάγιο αίτημα των ΔΕΥΑ της χώρας για τη μετατροπή των τιμολογίων της ΔΕΗ από οικιακά σε βιομηχανικά ικανοποιείται με το νομοσχέδιο του υπουργ

Σε διαβούλευση έθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος το νέο νόμο για την τακτοποίησης τω

Τα αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν μετά τον Ιούλιο του 2011 δεν θα νομιμοποιούνται με τον νέο νόμο που ετοιμάζει το Υ

Διευκρινίσεις για τον τρόπο επιβολής του νέου φόρου στα μερίσματα –με τον τελευταίο νόμο ο συντελεστής αυξήθηκε από το 10% στο 15%- δίνει ο γενι

Σελίδες