Προϋπολογισμός κοινωνικής συνοχής

Δεσμευτήκαμε πως η περιφέρεια θα σταθεί αρωγός ανάπτυξης ειδικά προς το συμφέρον των κοινωνικά πιο αδύνατων. Το κάναμε πράξη με τον πρώτο προϋπολογισμό που καταθέσαμε. Έναν προϋπολογισμό με έμφαση στην ασφάλεια, την κοινωνική μέριμνα, την ανάπτυξη και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Το 1/3 των έργων που έχουν προϋπολογιστεί αφορούν αντιπλημμυρικά έργα, καθώς η Αττική είναι ανεπαρκής σε αντιπλημμυρική θωράκιση, ενώ πάσχει από ελλείψεις σε βασικές υποδομές. Ο νέος προϋπολογισμός ύψους 490 εκατομμυρίων ευρώ δίνει έμφαση και στην πράσινη ανάπτυξη και οδική ασφάλεια. Η ανάδειξη και αξιοποίηση των μεγάλων πάρκων της Αττικής, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με τη δημιουργία σύγχρονων κι ασφαλών διαβάσεων, με νέες σηματοδοτήσεις, με προώθηση της ηλεκτροκίνησης, με αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης είναι μέσα στις προτεραιότητες της νέας περιφερειακής αρχής και του Γιώργου Πατούλη.