ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανακοινώνουν την κατάργη

Οι διαδικασίες αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικου ενδιαφέροντος (καφετεριών , μπάρ, μαζικής εστίασης, εστιατορίων, υπηρεσίες catering, θεάτρων και κινηματογράφων) απλουστεύονται γραφειοκρατικά .