ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ευχάριστα νέα από την Τράπεζα της Ελλάδος στον τομέα της αγοράς ακινήτων, καθώς έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση των τιμών, τόσο στα οικιστικά όσο και στα επαγγελματικά ακίνητα. Συγκεκριμένα, οι τιμές των διαμερισμάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2019 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 4%, έναντι αυξήσεως 1,4% που κατέγραψαν για το σύνολο του 2018.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έχουν δοθεί  στη δημοσιότητα από πιστωτικά ιδρύματα, η αύξηση των τιμών το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 4% για τα καινούρια διαμερίσματα (ηλικίας έως 5 ετών) και 3,9% για τα παλαιότερα (ηλικίας άνω των 5 ετών). Μικρή άνοδος παρατηρήθηκε όμως και όλο το 2018 συγκριτικά με το 2017, καθώς οι τιμές των νέων διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 1,8% το ‘18 έναντι μείωσης 0,8% το ’17, ενώ τα παλαιότερα διαμερίσματα σημείωσαν αύξηση 1,4% το ‘18, έναντι μείωσης 1,2% το ‘17. Κατά γεωγραφική περιοχή, οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 5,8% στην Αθήνα, 3,9% στη Θεσσαλονίκη, 1,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 2,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Συνολικά για το   2018, η μέση αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2017 ήταν 2,5%, 1%, 0,7% και 0,9% αντίστοιχα.

Για τα επαγγελματικά ακίνητα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σημειώθηκε αύξηση κατά 7% το 2018 για το σύνολο της Ελλάδος, ενώ το 2017 η αύξηση ήταν της τάξης του 1,8%. Όσον αφορά τα ενοίκια σε όλη την Ελλάδα και συνολικά για το 2018, η μέση ετήσια αύξηση των μισθωμάτων γραφείων σε ονομαστικούς όρους διαμορφώθηκε στο 1,9%. Τέλος, για το σύνολο του 2018, οι ονομαστικές τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σχέση με το 2017 για το σύνολο της Ελλάδος, έναντι αύξησης 1,7% το 2017. 

Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κος. Θεόδωρος Μητράκος, εκτιμά, βασιζόμενος στα πιο αναθεωρημένα στοιχεία, ότι ενώ η αγορά των ακινήτων βρίσκεται σε  μεταβατικό στάδιο σταθεροποίησης, αυτή η ανάκαμψη θα συνεχιστεί όλο το 2019.