ΑΠΕ

Στο πλαίσιο θέσπισης νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα των ΑΠΕ εξεδόθησαν δύο σημαντικές Υπουργικές Αποφάσεις εξειδίκευσης των μειζόνων μεταρρυθμίσεων που επέφερε στο αδειοδοτικό