Αξιοποίηση εγκαταλειμμένων κτιρίων

Στην αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων κτιρίων στην Αθήνα αλλά και στις άλλες πόλεις της Ελλάδας προχωράει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Κι αυτό επειδή τα εγκαταλελειμμένα κτίρια  αποτελούν κίνδυνο για τους περαστικούς.