Αυθαίρετα: Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4759/2020

Με πράξη που υπέγραψε το ΤΕΕ, ανακοινώθηκε η ημερομηνία προσαρμογής της λειτουργίας του πληροφοριακού Συστήματος Δηλώσεων Αυθαιρέτων του Ν. 4495/2017 στις διατάξεις του Ν. 4759/2020.

 

 

Vitextherm

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν.4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 167Α/3.11.2017).
  • Τις διατάξεις του Ν.4759/2020 “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 245 Α’/9.12.2020).
  • Την προσαρμογή της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων του ν.4495/2017

 

εξέδωσε τη διαπιστωτική πράξη της προσαρμογής της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων του ν.4495/2017 στις διατάξεις του ν.4759/2020 “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 245 Α’/9.12.2020).

 

Από Τρίτη 9/2/2020 το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων του ν.4495/2017 θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4759/2020.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
Γιώργος Ν. Στασινός

 

 

 

 

[πηγή: https://news.b2green.gr/2563/%ce%b1%cf%85%ce%b8%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b5%...]