Αυθαίρετα: Προθεσμία για τη διαδικασία υπαγωγής των ανολοκλήρωτων δηλώσεων έθεσε το ΥΠΕΝ

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ όλες οι αιτήσεις-δηλώσεις που εισήχθησαν σε στάδιο επεξεργασίας μέχρι και τις 30/9/2020, θα δύνανται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στον Ν. 4495/2017, τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έδωσε το ΥΠΕΝ. Βάσει νεότερων πληροφοριών του ΤΕΕ, το ΥΠΕΝ έδωσε οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες η ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να γίνει εντός των επόμενων 15 ημερών, μέχρι 15/10/2020.

Υπενθυμίζουμε πως νέες δηλώσεις της κατηγορίας 5, με βάση το νόμο, δεν μπορούν να υποβληθούν στον Ν. 4495/2017, ενώ η υποβολή νέων δηλώσεων για τις κατηγορίες 1 – 4, όπως και η περαίωση εκκρεμών δηλώσεων, συνεχίζεται με βάση τις προβλέψεις του Ν. 4495/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επιπλέον, αναμένεται σύμφωνα με την ενημέρωση του ΥΠΕΝ η ανακοίνωση ειδικής παράτασης για τους κατοίκους στις πληγείσες περιοχές από τις πρόσφατες κακοκαιρίες ενώ το ΥΠΕΝ συζητά την πρόταση του ΤΕΕ, ώστε κάποιες περιπτώσεις πραγματικά μικρών αυθαιρεσιών που έχουν υπαχθεί στην Κατηγορία 5 να μεταφερθούν στην Κατηγορία 4. 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής επιμέρους ειδικών περιπτώσεων και διαδικασιών, θα εφαρμοστούν στο σύστημα ανάλογα με τις πρωτοβουλίες και οδηγίες του ΥΠΕΝ. 

Πηγή: https://www.b2green.gr/el/post/84233/afthaireta-prothesmia-gia-ti-diadik...