Δασικά αυθαίρετα: Βήμα-βήμα για το πως θα κάνετε την αίτηση

Δασικά αυθαίρετα: Στις αρχές Αυγούστου πρόκειται να ανοίξει η πλατφόρμα για την τακτοποίηση των δασικών αυθαιρέτων, με τους ιδιοκτήτες να έχουν περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και να… σώσουν τα ακίνητά τους. Μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι, με μόνο λίγα κλικ και ένα παράβολο ύψους 250 ευρώ, μπορούν να εξασφαλίζουν άμεσα την αναστολή όλων των διοικητικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση.

 

 

Τα δασικά αυθαίρετα αποτελούν διαχρονικά τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για όσους κάθονται στο τιμόνι του υπουργείου Περιβάλλοντος, δεδομένου ότι αποτελούν μια πραγματικότητα για τη χώρα και ένα κόκκινο πανί για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η νομοθεσία προβλέπει την προσωρινή αναστολή κατεδάφισης με πληρωμή παραβόλου και εκ νέου εξέταση για το αν τελικά θα διατηρηθούν για 30 χρόνια.

Στο διαδικαστικό κομμάτι, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις οικιστικές πυκνώσεις, οι πολίτες που θα καταθέσουν αίτηση, αν τελικά επιβεβαιωθεί από την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών πως δεν πρόκειται για κατοικίες που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων -για τις οποίες υπολογίζεται ότι ανέρχονται περί τις 500.000-, θα πετύχουν την οριστική νομιμοποίησή τους.

Όσοι τελικά θα έχουν την ευκαιρία να διατηρήσουν την κατοικία τους για 30 χρόνια θα καταβάλουν πρόστιμο το οποίο θα εξαρτηθεί από οικονομοτεχνικές μελέτες, οι οποίες θα καταγράφουν τη δόμηση εντός των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στους δασικούς χάρτες και θα περιληφθούν σε Προεδρικό Διάταγμα. Το πρόστιμο νομιμοποίησης θα υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο, βάσει της αξίας, της παλαιότητας, της επιφάνειας και της κατηγορίας του ακινήτου.

Δικαίωμα υποβολής έχουν και όσοι αιτούνται διόρθωση πρόδηλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο μέσο, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα που λειτουργεί η «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αφού προηγηθεί η πληρωμή του παραβόλου ύψους 250 ευρώ, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που προκύπτει μετά από διόρθωση προδήλου σφάλματος, αποδοχή αντιρρήσεων και κύρωση του δασικού χάρτη, ακύρωση του χάρτη με δικαστική απόφαση ή αναμόρφωση του δασικού χάρτη ότι η υπαχθείσα στη διάταξη κατοικία δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία, η υπαγωγή αυτή αίρεται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο τα παράβολα και πρόστιμα που έχει τυχόν καταβάλει. Το ίδιο ισχύει και εάν η παραπάνω διαπίστωση γίνει καθ’ οποιονδήποτε προγενέστερο στάδιο της υπαγωγής.

 

Σημειώνεται ότι η ακριβής ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, ενώ η καταληκτική περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας», που τέθηκε προχθές σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και θα είναι στον αέρα έως τις 13 Ιουλίου.

 

 

 

Δασικά αυθαίρετα: ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, αφού εισέλθουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Κτηματολογίου, μεταβούν στην ενότητα «ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ» και επιλέξουν την «Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4685/2020 (οικιστικές πυκνώσεις), θα κληθούν να συμπληρώσουν τους κωδικούς Τaxisnet και έπειτα να υποβάλουν την αίτησή τους.

Μέσα από την πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στον αναρτηθέντα χάρτη με χρήση εργαλείων πλοήγησης, στην υποβολή αιτήματος υπαγωγής, στον γεωχωρικό εντοπισμό θέσης του γεωτεμαχίου με οριοθέτηση και υπολογισμό της επιφάνειάς του, σε καταχώριση στοιχείων κατοικίας και λοιπών κατασκευών: κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος.

Ο ιδιοκτήτης μαθαίνει την έγκριση της αίτησής του, με ηλεκτρονικό μήνυμα, εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[πηγή: https://eleftherostypos.gr/oikonomia/dasika-afthaireta-vima-vima-gia-to-...