Εφορία

Σχεδιάζετε να πουλήσετε κάποιο ακίνητό σας και ψάχνετε να βρείτε σε ποιά τιμή να το δώσετε; Η συνήθης πρακτική είναι να αναζητήσετε αντίστοιχες αγοροπωλησίες που έγιναν στην περιοχή σας και βάσει αυτών των μεταβιβάσεων να προσδιορίσετε την τιμή

Τη δημιουργία μια νέας εφαρμογής καταγραφής και παρακολούθησης των ακινήτων όλης της χώρας, δημιουργεί η ΑΑΔΕ, η οποία θα συνδεθεί με το Εθνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου να γίνουν οι διασταυρώσεις των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας.