Εφορία

Πότε υποβάλλεται δήλωση μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ; Τι γίνεται στην περίπτωση που ο εκμισθωτής δεν έχει ΑΦΜ; Για ποιες αλλαγές στο μισθωτήριο πρέπει αν ενημερώνεται η εφορία και πότε; Τα ερώτημα για παλιούς και νέους εκμισθωτές ακινήτων όπως επ

Σχεδιάζετε να πουλήσετε κάποιο ακίνητό σας και ψάχνετε να βρείτε σε ποιά τιμή να το δώσετε; Η συνήθης πρακτική είναι να αναζητήσετε αντίστοιχες αγοροπωλησίες που έγιναν στην περιοχή σας και βάσει αυτών των μεταβιβάσεων να προσδιορίσετε την τιμή

Τη δημιουργία μια νέας εφαρμογής καταγραφής και παρακολούθησης των ακινήτων όλης της χώρας, δημιουργεί η ΑΑΔΕ, η οποία θα συνδεθεί με το Εθνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου να γίνουν οι διασταυρώσεις των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας.