Ενεργειακή Απόδοση

Ένας από τους τομείς που πλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση του 2008 αλλά και από την πρόσφατη υγειονομική κρίση είναι ο κατασκευαστικός, λόγω περιορισμένων ανακαινίσεων κτηρίων κυρίως στην τουριστική βιομηχανία.