Εντοπισμός ακινήτου

Ο εντοπισμός ενός ακινήτου στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός, διότι αν δεν μπορεί να βρεθεί το ακίνητο, ώστε να καταγραφούν η επιφάνειά του, η θέση του, τα όριά του, αλλά και τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις ενός κτίσματος, δεν μπορεί να γίνει αποδοχή κληρο