«Επικήδειος» για βεβαίωση μηχανικού- νέο «μπλακάουτ» στις μεταβιβάσεις

Κλείνει οριστικά το θέμα  και αποκλείεται μεταβατική ρύθμιση, για τους χιλιάδες «εγκλωβισμένους» ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα, που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμες αιτήσεις έως στις 31 Μαρτίου 2022 αλλά έχασαν την συγκεκριμένη προθεσμία  από καθυστερήσεις των Δήμων και της Εφορίας, να ολοκληρώσουν μεταβιβάσεις ακινήτων με βεβαίωση μηχανικού. Παράλληλα αρχίζει νέα αποχή των συμβολαιογράφων και τα προβλήματα στις μεταβιβάσεις συνεχίζονται.

 

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου, που πρωτοστάτησε μαζί με δικηγορικούς συλλόγους, φορείς ιδιοκτητών ακινήτων και της κτηματαγοράς στη διεκδίκηση της μεταβατικής ρύθμισης για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων των «εγκλωβισμένων» ιδιοκτητών, εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία κλείνει το θέμα, δίνοντας μήνυμα ότι μπαίνει οριστικό τέλος στις μεταβιβάσεις με βεβαίωση μηχανικού και απαιτείται υποχρεωτικά και αποκλειστικά η  σύνταξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Οριζοντίου ιδιοκτησίας.

 

 

 

«Επικήδειος» για τη  βεβαίωση μηχανικού

Μετά την παρέλευση ενάμιση μήνα άκαρπων συνεννοήσεων με τους κυβερνητικούς αρμόδιους, δείχνοντας ότι η τελική απόφαση να μην γίνει μεταβατική νομοθετική ρύθμιση ανήκει στο αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου Γιώργος Ρούσκας, σε ολιγόλογη ανακοίνωση του, με θέμα:  «Ταυτότητα κτιρίου / οριζοντίου ιδιοκτησίας»,  -που μοιάζει με «επικήδειο» λόγο για τις μεταβιβάσεις με βεβαίωση μηχανικού- αναφέρει τα ακόλουθα:

-«Αγαπητοί συνάδελφοι, παρόλα τα αιτήματα της ΣΕΣΣΕ για την παράταση της δυνατότητας ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού χωρίς την υποχρέωση σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / οριζοντίου ιδιοκτησίας, το αρμόδιο Υπουργείο δεν προέβη στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση. Συνεπώς, για όλες τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 83 Ν. 4495/2017 απαιτείται η σύνταξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Οριζοντίου ιδιοκτησίας».

 

 

Το αίτημα

Το αίτημα που τελικώς δεν ικανοποιείται ήταν «να δοθεί στους πολίτες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις εμπράγματες συναλλαγές τους μέχρι 31 .03.2022 εξαιτίας του φόρτου εργασίας των κρατικών υπηρεσιών, η δυνατότητα σύνταξης μεταβιβαστικών συμβολαίων ακινήτων μέχρι 31 .05.2022 βάσει των βεβαιώσεων μηχανικού που είχαν νόμιμα εκδοθεί μέχρι 31.03.2022».

Σημειώνεται σχετικά στις παρεμβάσεις νομικών και συμβολαιογράφων προς τα συναρμόδια υπουργεία ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες «δεν κατέστη  δυνατόν να υπογράψουν τις σχετικές συμβολαιογραφικές συμβάσεις ή να προχωρήσουν στην μεταγραφή των, διότι μεταξύ των άλλων δεν είχαν λάβει μέχρι 31.03.2022 πιστοποιητικά μη οφειλής ΤΑΠ από τους οικείους Δήμους, ή θεωρημένες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., αν και τα είχαν ζητήσει εμπρόθεσμα».

 

 

Και το πρόβλημα

-«Εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής, επισημαίνεται ότι οι πολίτες που πλήρωσαν για την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού, υποχρεούνται να ξαναπληρώσουν για την έκδοση «ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου», η οποία εκτός από το πρόσθετο οικονομικό κόστος, θα επιφέρει και σημαντική χρονική καθυστέρηση, αλλά και ταλαιπωρία για την συλλογή της σωρείας των απαιτουμένων εγγράφων, χωρίς να υπολογίσουμε την συνηθέστατη περίπτωση της ανυπαρξίας των σχετικών εγγράφων και σχεδίων στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Τα γεγονότα αυτά μπορεί να οδηγήσουν αφ’ ενός στη ματαίωση κατάρτισης μεγάλου αριθμού των δικαιοπραξιών αυτών, αφ’ ετέρου στην αδυναμία μεταγραφής όλων των εμπράγματων συμβάσεων και πράξεων».

 

 

Νέο «μπλακάουτ» στις μεταβιβάσεις

Παράλληλα η γενική συνέλευση του συμβολαιογραφικού συλλόγου,  αποφάσισε  νέα αποχή των συμβολαιογράφων Αθηνών- Πειραιώς και Νήσων  από τα καθήκοντα τους, από τις 30 Μαΐου έως τις 20 Ιουνίου 2022, με προοπτική η κινητοποίηση να παραταθεί χρονικά και να γίνει πανελλαδική. Η νέα αποχή των συμβολαιογράφων θα προκαλέσει νέο κύκλο εμπλοκών και καθυστερήσεων, σε κάθε είδους μεταβιβάσεις ακινήτων.

Στο μεταξύ σωρεύεται μεγάλος όγκος εκκρεμών υποθέσεων στα συμβολαιογραφεία και το προσεχές 20ημέρο αναμένεται αγώνας δρόμου και ταλαιπωρίας για την διεκπεραίωση τους.

Ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου Γιώργος Ρούσκας σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι  «αναμένοντας την επίσημη απόφαση της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου από την Πρόεδρο αυτής, κ. Φωτεινή Τριγάζη, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την 29η Μαΐου 2022 δεν απέχουμε από τα καθήκοντά μας».

Η κινητοποίηση των συμβολαιογράφων αποφασίστηκε με αφορμή την απόφαση του Κτηματολογίου να καταστεί υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των συμβολαιογραφικών πράξεων αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν από την πλευρά των δημοσίων υπηρεσιών για την διεκπεραίωση υποθέσεων συμβολαίων και μετεγγραφών. Οι συμβολαιογράφοι ζητούν να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ της ψηφιακής καταχώρισης και της φυσικής παρουσίας τους,  για την καταχώριση των συμβολαίων τους στο Κτηματολόγιο.

Του Αργύρη Δεμερτζή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[πηγή: https://ecopress.gr/epikideios-gia-vevaiosi-mixanikou/]