Εξοικονομώ 2021: Διευκρίνηση & Παράδειγμα για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

Το ΥΠΕΝ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση αναφορικά με την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου, στα πλαίσια του  “ Εξοικονομώ 2021.

 

 

Σχετικά με τον έλεγχο μεταξύ της επιφάνειας κύριων χώρων που αναφέρεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου (ΗΤΚ) και την ωφέλιμη επιφάνεια Α’ ΠΕΑ καθώς και την επιφάνεια κυρίων χώρων βάσει εντύπου Ε9, που αναφέρεται στην ενότητα 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, διευκρινίζεται το εξής:

 

Σε περίπτωση αίτησης μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος, κατά την υποβολή της ΗΤΚ εφαρμόζεται έλεγχος ότι η επιφάνεια κυρίων χώρων της ΗΤ πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από το μικρότερο μέγεθος μεταξύ της ωφέλιμης επιφάνειας Α’ ΠΕΑ και της επιφάνειας κυρίων χώρων βάσει εντύπου Ε9, με αποδεκτή απόκλιση μετρήσεων έως 2%.

 

Για παράδειγμα:

  • Επιφάνεια κυρίων χώρων βάσει εντύπου Ε9 = 100,00 m2
  • Ωφέλιμη επιφάνεια βάσει Α’ ΠΕΑ = 105,00 m2

 

Κατά τον έλεγχο πρέπει να ισχύει:

Επιφάνεια κυρίων χώρων ΗΤΚ ≥ 98% X min ( 100,00 ; 105,00 ) =>

Επιφάνεια κυρίων χώρων ΗΤΚ ≥ 98% Χ 100,00 , δηλαδή η επιφάνεια κυρίων χώρων που προκύπτει βάσει της ΗΤΚ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 98 m2.

 

 

 

 

 

 

 

[πηγή: https://news.b2green.gr/15767/%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd...