Εξοικονομώ 2021: Νέοι πίνακες εγκεκριμένων & απορριπτέων αιτήσεων για διαμερίσματα & πολυκατοικίες

Με απόφασή του, ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σκρέκας, προχώρησε σε νέα έγκριση προσωρινών πινάκων απορριπτέων αιτήσεων, την έγκριση οριστικών πινάκων εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων & την έγκριση οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων πολυκατοικιών για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021.

 

 

Οι πίνακες που εγκρίθηκαν με την τελευταία απόφαση είναι:

Α. Οι υπό στοιχεία «Π.Π.Α.‐Κ.1‐04» και «Π.Π.Α.-Κ.2.5-04» Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων.

Β. Οι υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-04» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-04» Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων.

Γ. Ο υπό στοιχεία «ΠΟΛ-Ο.Π.Ε.-02» Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών.

 

 

Κατεβάστε παρακάτω τα αρχεία με τους νέους πίνακες:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[πηγή: https://news.b2green.gr/29005/%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd...