Φωτοβολταϊκά συστήματα

Από ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στο Help Desk, σχετικά με την επιλεξιμότητα των Φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και την επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και του στόχου για τη χορήγηση ενεργειακού premium στα πλαίσια του Προγράμματος “