Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα υλικά κατασκευής με αριθμούς [πίνακες]

Για έναν ακόμα μήνα συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των τιμών για τα υλικά κατασκευής. Συγκεκριμένα, βάσει των επίσημων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2021 παρουσίασε αύξηση 7,3%, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2021 με το 2020 (Πίνακας 1).

 

  • Σε επίπεδο μήνα, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 0,8%, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών των ετών 2021 και 2020. (Πίνακας 2).

 

  • Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 4,3%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων. (Πίνακας 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2022 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2021

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2021 παρουσίασε αύξηση 7,3% (Πίνακας 1). Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες: