Ιδιοκτήτες ακινήτων

Δημοσιεύθηκε η απόφαση ΓΔΟΥ 400/2021 σχετικά με τη διαδικασία και τον ορισμό των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαρτίου, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αν