Ηλεκτρονική Μεταβίβαση

Τι ισχύει σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη στα συμβόλαια, πώς ακυρώνονται οι ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης.