Κτηματολόγιο

Για πολλές περιοχές της χώρας, όπου υπάρχουν ξεχασμένα αγροτικά ακίνητα και οι νεότερες γενιές των κληρονόμων δεν γνωρίζουν τη θέση και τα όρια τους, προκειμένου να τα δηλώσουν και να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο  υπάρχει η λύση του λεγόμενου «Κτηματολογίου Καλιατάκη»

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας Κτηματολογίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ενα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τους πολίτες είναι και ο τρόπος εντοπισμού του ακινήτου τους στον χάρτη του Κτηματολογίου καθώς και η αναγκαιότητα ή μη σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος.

Περίοδο χάριτος ώς τον Απρίλιο έχουν οι ιδιοκτήτες με ακίνητα σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο από το 2018 αλλά δεν έχουν υποβάλει δήλωση.

Σινιάλο» προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Αθήνα έστειλε το Κτηματολόγιο, επισημαίνοντας ότι σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία της ανάρτησης.

Συνεχίζεται από τους πολίτες η διαδικασία δηλώσεων ακινήτων στο κτηματολόγιο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τα προβλήματα που ανακύπτουν είναι πολλά. Ενα μεγάλο ζήτημα, που είναι και ο βασικός λόγος καθυστέρησης των δηλώσεων, είναι η απουσία τίτλων ιδιοκτησίας.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας
λήγει η προθεσμία δηλώσεων ακινήτων ως τώρα α τέλη του Αυγούστου.
 
Αναλυτικότερα, στις 23 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την Αχαϊα, σε δήμους και κοινότητες του δήμου Αιγιαλείας. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας
λήγει η προθεσμία δηλώσεων ακινήτων ως τώρα α τέλη του Αυγούστου.
 
Αναλυτικότερα, στις 23 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την Αχαϊα, σε δήμους και κοινότητες του δήμου Αιγιαλείας. 
Η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου παράταση ενός έτους στην προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών.  Όπως δήλωσε η κυβέρνηση, η απόφαση αυτή πάρθηκε "προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία  του Ελληνικού Κτηματολογίου  και η προστασία των ιδιοκτησιών δικαιω

Σελίδες