Κτιριακό απόθεμα

Τι συμβαίνει όταν ένα κτίριο παράγει περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει; Μπορούν τα κτίρια να λειτουργήσουν ως μπαταρίες για την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές; Εν τέλει, πως μπορεί το κτιριακό απόθεμα να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και