Μεταβιβάσεις Ακινήτων

Οι αγοραπωλησίες το 2020 παρουσιάζουν «ανώμαλη προσγείωση» που αγγίζει τα επίπεδα του 2017.