Νέα επιδοτούμενα προγράμματα

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας τις επόμενες μέρες θα δημοσιευτούν 3 νέα προγράμματα που θα παρέχουν επιδοτήσεις σε κατοικίες και επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας.