ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Στο πλαίσιο του Νομου 4605/2019 για την προστασία της πρώτης κατοικίας παραδόθηκαν από τις τράπεζες οι δύο πρώτες προτάσεις ρύθμισης στεγαστικών δανείων σε συνέχεια της αίτησης δανειοληπτών στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
Οι ευνοικές προτάσεις, οι οποίες αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνουν τα εξής:
-          Μακροχρόνια αποπληρωμή σε 24-25 ετη
-          Επιτόκιο 2%
-          Επιδότηση από το κράτος κατά 40-50% της μηνιαίας δόσης
 
Οι πολίτες, αφού αποδεχτούν  τις προτάσεις αυτές και υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις ως το τέλος του επόμενου μήνα, θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση και ύστερα θα ενεργοποιηθεί η σχετική ρύθμιση. Η χορήγηση της κρατικής επιδότησης θα γίνεται σε μηναία βάση.
 
Από την 1/7/2019 που ξεκίνησε η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι και τις 25/8/2019, τα στατιστικά δείχνουν ότι:
- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 76.263 χρήστες.
- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 16.200 χρήστες.
- Έχουν υποβληθεί 26 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
- Έχουν δοθεί 2 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες και εκκρεμεί η αποδοχή από τη μεριά των δανειοληπτών.
 
Επιπροσθέτως, με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη  και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, αίρεται η υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού βαρών από τα υποθηκοφυλακεία κατά την αίτηση προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους ενδιαφερομένους, κάτι το οποίο αναμένεται να μειώσει το γραφειοκρατικό κόστος και να δημιουργήσει συνθήκες επιτάχυνσης για την αξιολόγηση των εκκρεμών αιτήσεων ευάλωτων νοικοκυριών.