Νέο Εξοικονομώ: Οι νέοι “κόφτες” στους προϋπολογισμούς & οι επιλέξιμες παρεμβάσεις • Παραδείγματα

Το νέο «Εξοικονομώ» παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδούκου και τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργο Στασινό. (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

 

Οι σημαντικότερες αλλαγές στο νέο «Εξοικονομώ» σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα συνοψίζονται ως εξής

 • Καταργείται η χρονική ιεράρχηση υποβολής αιτήσεων.
 • Δημιουργείται νέα κατηγορία μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας.
 • Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.
 • Επιτυγχάνεται υπέρβαση κατά 108% του ετήσιου στόχου για την εξοικονόμηση ενέργειας από παρεμβάσεις σε κτίρια.
 • Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 νοικοκυριών όταν το μεγαλύτερο που έχει επιτευχθεί σε προηγούμενα προγράμματα είναι περί τα 40.000 νοικοκυριά.
 • Το πρόγραμμα εστιάζει στα πιο ενεργοβόρα κτίρια και στις Περιφέρειες με περισσότερο κρύο τον χειμώνα.
 • Επανακαθορίζονται τα ποσοστά επιδοτήσεων με γνώμονα την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανά Kwh, βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.
 • Με στόχο την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η κατανομή τους θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν.
 • Αλλάζει το καθεστώς των ωφελούμενων, καθώς δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους.
 • Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία (1) αίτηση.
 • Καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες.
 • Στοχεύοντας στην ψηφιοποίηση του κράτους και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθίσταται υποχρεωτική και επιδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για τη διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και αύξηση των δικαιούχων.

 

Πέρα από τον αλγόριθμο με τον οποίο θα γίνεται ο υπολογισμός της βαθμολογίας των αιτήσεων ο οποίος ακόμα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανά αίτηση, ο οποίος θα προκύπτει από το συνδυασμό 3 παραμέτρων: του κόστους της επένδυσης ανά εξοικονομούμενη kWh, του κόστους της επένδυσης ανά τετραγωνικό επιφάνειας κύριων χώρων και του ορισμού πλαφόν στο κόστος των επιλέξιμων παρεμβάσεων.

 

 

Συγκεκριμένα, ο ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • Το γινόμενο του 0,9 € επί την ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ)
 • Το γινόμενο του 180,00 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (m2)
 • Το πλαφόν των 28.000 € για επιλέξιμες παρεμβάσεις

 

 

 

 

Δείτε παρακάτω δύο διαφορετικά παραδείγματα καθορισμού του μέγιστου επιλέξιμου προϋπολογισμού:

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Διαμέρισμα/μονοκατοικία 118,72 τμ με εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από το Α’ ΠΕΑ 233,7 kWh/m2

Μέγιστος επιλέξιμος προυπολογισμός1= 0,9 /kWh ∙ 233,7 kWh/m2 ∙ 118,72 m2 = 24.970,38 €

Μέγιστος επιλέξιμος προυπολογισμός2= 180 /m2 ∙ 118,72m2 = 21.369,6 €

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι ο: «Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός2»= 21.369,6 € που είναι o μικρότερος από τους δύο.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Διαμέρισμα/μονοκατοικία 70,42 τμ με εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από το Α’ ΠΕΑ 165 kWh/m2

Μέγιστος επιλέξιμος προυπολογισμός1= 0,9 /kWh ∙ 165 kWh/m2 ∙ 70,42 m2 = 10.457,37 €

Μέγιστος επιλέξιμος προυπολογισμός2= 180 /m2 ∙ 70,42m2 = 12.675,6 €

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι ο: «Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός1»= 10.457,37 € που είναι o μικρότερος από τους δύο.

 

Δείτε παρακάτω τους πίνακες με τις επιλέξιμες παρεμβάσεις ανά τύπο κατοικίας – αίτησης:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[πηγή: https://news.b2green.gr/8611/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b9...