Νομιμοποιούνται 500.000 αυθαίρετα – Θα εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση

Ανοίγει ο δρόμος για τη νομιμοποίηση πάνω από 500.000 τακτοποιημένων αυθαιρέτων, με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης και τη δημιουργία Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης σε 42 δήμους σε όλη τη χώρα.

 

Σύμφωνα με τα Νέα το θέμα, οι ιδιοκτήτες αυτών των αυθαιρέτων, με την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στην περιοχή όπου βρίσκονται και την αγορά από πλευράς των αυθαιρετούχων του συντελεστή δόμησης που τους «λείπει», θα μπορούν, με βάση τον σχεδιασμό που προωθείται, να εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση. Ήδη, η σχετική απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
 

Ο καθορισμός των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης αποτελεί διέξοδο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, αφού, μεταξύ άλλων, βγαίνουν από την «ομηρεία» διατηρητέα κτίρια, δεσμευμένα οικόπεδα κ.ά. Και αυτό διότι μέσω των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης ενεργοποιείται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης, με συνέπεια να μπορούν να μεταφέρονται και να χτίζονται περισσότερα τετραγωνικά μέτρα σε υφιστάμενες και νέες οικοδομές, τα οποία αντιστοιχούν σε αξίες των επιφανειών δόμησης από διατηρητέα κτίρια.

Oπως έγινε γνωστό, οι μελέτες για τον καθορισμό των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης μπορούν να εκπονούνται αυτοτελώς, ανεξάρτητα δηλαδή από τη μελέτη Τοπικού ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή διαπιστώνονται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχείες διαδικασίες. Τέτοιου είδους προβλήματα είναι, για παράδειγμα, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ακινήτων προσφοράς συντελεστή δόμησης (η περίπτωση αφορά το άρθρο 70 του Ν. 4495/2017) που εμπίπτουν κυρίως σε προστατευόμενες περιοχές, αλλά και η ύπαρξη μεγάλου αριθμού Τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (εδώ έχουμε την περίπτωση του άρθρου 68 του Ν. 4495/2017) που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν λόγω έλλειψης ακινήτων συντελεστή δόμησης.

 

Σημειώνεται πως τα Προγράμματα Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης εγκρίνονται τμηματικά, με χρονικό επιμερισμό των αναθέσεων των μελετών και στόχο την ολοκλήρωσή τους έως την 30η Ιουνίου 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[πηγή: Εφημερίδα “Τα Νέα”]