Ο νέος νόμος αυθαιρέτων: Νόμος 4495/2017

Σε ΦΕΚ ο Ν.4495/17 ΦΕΚ 167/Α με τίτλο: Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

 

Συνημμένα αρχεία: