Οφειλές

Με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ παρατείνεται μέχρι 31.05.2017 για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά με ληξιπρόθεσμες οφειλές η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους.

 

Η αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, οι οποίες είχαν προκληθεί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και η εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τρίτους τίθενται σε προτεραιότητα από την κυβέρνηση.