πότε κόβεται το ρεύμα

Σε σύσκεψη που είχε διεξηχθεί μεταξύ της  διoiκησης της ΔΕΗ για τo ζήτημα των ληξιπρόθεσμων oφειλών, oι oπoiες διαμoρφώνoνται άνω των 2,2 δις.