Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»: Εκδόθηκε ο οδηγός εφαρμογής

Εκδόθηκε ο επίσημος οδηγός εφαρμογής για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» το πρόγραμμα παροχής κινήτρων - επιδότηση επιτοκίου, επιχορήγηση κεφαλαίου και κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων, και των λοιπών «άυλων» δαπανών, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον υφιστάμενο οικιακό κτηριακό τομέα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[πηγή: https://www.michanikos.gr/index/articles/%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%...