Τι ακριβως είναι η "εντολή" που υπογράφουμε σε έναν μεσίτη αστικών συμβάσεων;

Εντολή είναι το συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ μεσίτη και αγοραστή (ή μισθωτή) και μεταξύ μεσίτη και ιδιοκτήτη του προσφερόμενου ακινήτου προς πώληση ή ενοικίαση. Στην εντολή αναγράφεται η διεύθυνση του ακινήτου, η αμοιβή του μεσίτη και υπογράφεται για λόγους κατοχύρωσης αυτής της αμοιβής στην περίπτωση που υπάρξει τελική σύμβαση με τη διαμεσολάβηση του μεσίτη.
Ως ιδιοκτήτης μπορείτε να υπογράψετε όσες εντολές επιθυμείτε αναθέτοντας το ακίνητό σας σε διαφορετικούς μεσίτες και πληρώνοντας αυτόν που θα σας βρει τον ενδιαφερόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση οι αγοραστές/ενοικιαστές καλό είναι να μην υπογράφουν περισσότερες από μία εντολές για το ίδιο ακίνητο προκειμένου να μην υπάρξουν διαμάχες οικονομικού χαρακτήρα μεταξυ των μεσιτών που έχουν αναλάβει το ίδιο ακίνητο και τον ιδιοκτήτη του.     
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η «αποκλειστική εντολή» η οποία αποτελεί και την συνήθη εντολή που εφαρμόζεται διεθνώς, ορίζει ότι για συγκεκριμένο- συμφωνημένο χρονικό διάστημα τα γραφεία αναλαμβάνουν κατ’αποκλειστικότητα την προώθηση των προς διάθεση ακινήτων.
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ "ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ" ΕΝΤΟΛΗΣ
  • Ο ιδιοκτήτης έχοντας ανάθεσει το ακίνητο του στα γραφεία μας αποφεύγει να μπει στην διαδικασία ενημέρωσης και συνεννόησης με άλλα κτηματομεσιτικά γραφεία πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να συζητάει ή να δημοσιοποιεί την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σε πολλά άτομα συγχρόνως, κάτι το οποίο συχνά αποδεικνύεται πολύ κουραστικό. Άλλωστε τα γραφεία μας είναι ανοικτά σε κάθε συνεργασία με άλλα κτηματομεσιτικά γραφεία τα οποία και ενημερώνουν για τα ακίνητα που χειρίζονται κατ’αποκλειστικότητα.
  • Αν το ίδιο ακίνητο υποδεικνύεται από πολλά κτηματομεσιτικά γραφεία, πολλές φορές χάνει μέρος της αξίας του και ο ιδιοκτήτης μέρος της διαπραγματευτικής του δύναμης.
  • Η προώθηση των ακινήτων και ιδίως των πλέον αξιόλογων, απαιτεί λεπτούς και διακριτικούς χειρισμούς και δεν αξιολογείται θετικά η εντατική και ανεξέλεγκτη προώθησή τους.
  • Η ανάθεση κατ’αποκλειστικότητα ακινήτων στα γραφεία μας συνεπάγεται περισσότερες δυνατότητες οργάνωσης της προώθησής τους με συνέπεια την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη παροχή υπηρεσιών από τα γραφεία.
  • Προσφέρεται έκπτωση 19% (δέκα οκτώ τοις εκατό) από την αμοιβή από την αμοιβή μας στις αποκλειστικές αναθέσεις.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η "ανοικτή" εντολή ανάθεσης δεν έχει χρονικό περιορισμό και ο ιδιοκτήτης μπορεί να αναθέσει το ακίνητό του με αντίστοιχες εντολές και σε άλλα κτηματομεσιτικά γραφεία, όπου υποχρέωση αμοιβής έχει μόνο στο γραφείο που ολοκλήρωσε την πώληση του ακινήτου του.