Υποχρεωτική η Έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης [Π.Ε.Α.], για κάθε ακίνητο που διατίθεται προς πώληση ή μίσθωση

Από 1/1/2021 καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.), σε όσα ακίνητα είτε διαφημίζονται είτε και απλά προβάλλονται στο Internet.

Ωστόσο, τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή δεν διαθέτουν Π.Ε.Α., και μπορούν να αναρτηθούν και χωρίς το ενεργειακό πιστοποιητικό και μετά την 1/1/2021.

 

Το Π.Ε.Α. (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακό πιστοποιητικό) είναι αποτέλεσμα της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου ή ενός μέρος κτιρίου που προκύπτει με τη μορφή μελέτης που εκπονείται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές - μηχανικούς και εκδίδεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ και αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. Το κτίριο ή το μέρος αυτού με την έκδοση του πιστοποιητικού κατατάσσεται σε μία κλίμακα ενεργειακής κατανάλωσης από το Α+ έως το Η.

 

Με νέα εγκύκλιο, ο υπουργός Περιβάλλοντος έδωσε διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης(Π.Ε.Α), με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση ιδιοκτητών, μισθωτών – αγοραστών, μεσιτών, διαφημιστικών επιχειρήσεων, τύπου καθώς και της ΑΑΔΕ.

 

Η εγκύκλιος (Α.Π.111748/705/19-11-20) του ΥΠΕΝ αναφέρει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2021 κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα, που διατίθεται προς πώληση ή προς μίσθωση, απαιτείται να έχει ήδη ΠΕΑ ώστε να δηλώνεται ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία), όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ, σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις, δηλαδή σε κάθε αγγελία στον Τύπο ή σε ηλεκτρονικά μέσα, όπως και σε κάθε ανάρτηση – αναφορά στα μεσιτικά γραφεία δηλώνεται με ευκρίνεια η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου, ώστε η ενεργειακή κατάταξη της ιδιοκτησίας να αποτελεί βασικό συγκριτικό στοιχείο για την διαμόρφωση της επιλογής του ενδιαφερόμενου αγοραστή/ενοικιαστή.

 

Συνεπώς κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα για να μπει στη διαδικασία της διάθεσης πρέπει να έχει εκ των προτέρων έγκυρο ΠΕΑ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλονται πρόστιμα σε βάρος του κατά νόμου υπόχρεου.


 

 

 

 

 

Γενικά:

Το Π.Ε.Α. κατατάσσει το κτίριο εάν πρόκειται για μονοκατοικία ή εάν πρόκειται να εκδοθεί για ολόκληρη την πολυκατοικία και την κτιριακή μονάδα που αποτελεί το μεμονωμένο διαμέρισμα, στην αντίστοιχη ενεργειακή κλάση με βάση τα ηλεκτρονικά συστήματα του Κ.ΕΝ.Α.Κ.(Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων) και επίσης προτείνει κάποιες παρεμβάσεις για την βελτίωση της κλάσης αυτής και της μεγάλης εάν υπάρχει ενεργειακής κατανάλωσης.

 

Για ενοικίαση ακινήτου που διαθέτει ενεργειακό πιστοποιητικό απαιτείται εκ νέου έκδοση πιστοποιητικού σε κάθε νέα ενοικίαση;

Όχι δεν απαιτείται η έκδοση καινούργιου ΠΕΑ.

 

Πότε είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ;

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού
  • για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού
  • με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου
  • για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον

 

Μπορώ να κάνω επιθεώρηση μόνο στο διαμέρισμά μου ή πρέπει να γίνει σε ολόκληρη την πολυκατοικία;

Μπορεί να πραγματοποιηθεί ενεργειακή επιθεώρηση ακόμα και σε ένα μόνο διαμέρισμα. Για κτίρια μεικτής χρήσης (π.χ. πολυκατοικία με κατάστημα) μπορεί να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Σύμφωνα με την "Εγκύκλιο οικ. 1603/4.10.2010 (4/10/2010)"

"Σε περίπτωση κτιρίων μεικτής χρήσης, το ΠΕΑ εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε βασική κατηγορία χρήσης του κάθε τμήματος του κτιρίου, όπως αυτές ορίζονται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό (κατοικίας, προσωρινής διαμονής, εμπορίου, εκπαίδευσης κ.α.)."

 

Ποιά είναι η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ;

Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

 

 
 

Τέλος, είναι απαραίτητο σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407 Β, 2010), "Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφο εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ". [http://www.kenak.gr]