Πελάτες

Το γραφείο μας απαριθμεί πάνω απο 4.000 περιπτώσεις ακινήτων με τις οποίες έχει ασχοληθεί απο τη σύσταση του. 

 

Το γεγονός οτι οι Αχαρνές αναπτύχθηκαν αλλά και πυκνοκατοικήθηκαν τις δεκαετίες 1960-1990 σε συνδυασμό με τους λιγοστούς μηχανικούς που δραστηριοπούνταν την εποχή εκείνη στις Αχαρνες έκαναν το γραφείο μας πόλο έλξης για όποιον ενδιαφέρονταν να αποκτήσει ή να κατασκευάσει την κατοικία του στην περιοχή αυτή.  

 

Στη σημερινή εποχή το γραφείο μας έχει προσαρμόστεί στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών και σε συνάρτηση με τις διάφορες κοινωνικές - πολιτικές εξελίξεις (οικονομική ύφεση, νομοθεσίες και προγράμματα για ρυθμίσεις αυθαιρέτων, επιδοτήσεις για ανακαινίσεις κατοικιών, κλπ) προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες  για κάθε θέμα που σχετίζεται με την ακίνητη περιουσία σας!