Συνεργάτες

Το δίκτυο του γραφείου μας στις Αχαρνες απαρτίζουν συνολικά έξι επιπλέον μόνιμοι συνεργάτες, τέσσερις Πολιτικοί Μηχανικοί & δύο Σύμβουλοι Οικονομικης & Νομικης κατάρτησης ακινητης περιουσίας,

 

Οι ειδικότητες μηχανικών είναι:

  • Αρχιτέκτονας Μηχανικος
  • Μηχανολόγος Μηχανικος
  • Τοπογράφος Μηχανικός

 

Οι Ειδικότητες των συμβούλων ακίνητης περιουσίας είναι:

  • Οικονομολόγος και
  • Νομικός Σύμβουλος.

 

Σε συνεργασία μαζί τους αναλαμβάνουμε την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, τοπογραφικών, βιοκλιματικών και Η/Μ μελετών καθώς και την ολοκληρωμένη επίβλεψη και διαχείριση οικοδομικού έργου. Πάσης φύσεως οικονομοτεχνικής μελέτης έργου αλλά και νομικης υποστήριξης ακινήτων.

Οι συνεργάτες μας ειναι όλοι επιστήμονες μηχανικοί καταρτισμένοι με ειδικές γνώσεις ο καθενας απο αυτους στο αντικειμενό τους. Η σοβαρότητα και το ήθος τους οδηγουν στο καλύτερο αποτέλεσμα της δουλειάς τους.

Οι νομικοί και οικονομοτεχνικοί συμβουλοι καταξιωμένοι στο χώρο τους και με εμπειρία στα ζητήματα της ακίνητης περιουσίας .