Τοπογραφικά Διαγράμματα (ΕΓΣΑ 87')

Μέτρηση πεδίου

Για ένα τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο ουσιαστικά είναι μία περιεκτική τοπογραφική μελέτη, είναι απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

 1. Μετρήσεις πεδίου με GPS ή με Γεωδαιτικό Σταθμό (Total Station) ή και με συνδυασμό και των δύο.
 2. Εργασία γραφείου (επεξεργασία και έλεγχος της ποιότητας των μετρήσεων, σχεδιαστική απόδοση).
 3. Έρευνα του μηχανικού περί αρτιότητας – οικοδομησιμότητας του ακινήτου, όρων δόμησης, περιμετρικής ζώνης οικισμού, ορίων απαλλοτρίωσης κλπ.

 

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Οι συνηθέστεροι λόγοι σύνταξης ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι για:

 • Έκδοση αδειών δόμησης
 • Συμβολαιογραφικές πράξεις και λοιπές δικαιοπραξίες (μεταβίβαση ακινήτων, γονική παροχή, δωρεά εν ζωή)
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
 • Βεβαιώσεις Δασαρχείου
 • Σήμανση επί εδάφους οικοπέδων-αγροτεμαχίων
 • Εφαρμογή (χάραξη) ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών
 • Υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων-κατασκευών (χάραξη θεμελίωσης)
 • Χωρισμός - Κατάτμηση Ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες
 • Πράξεις Εφαρμογής και Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής
 • Ενστάσεις Κτηματολογίου
 • Πράξη Αναλογισμού
 • Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων
 • Προσκύρωση κτλ

 

Το γραφείο μας συντάσσει όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87)  για να μπορείτε ανά πάσα στιγμή στο μέλλον να προσδιορίζετε άμεσα και με ακρίβεια μερικών χιλιοστών τα ακίνητό σας (χωρίς την χρήση παλιών μεθόδων περί αναγραφής και αποτύπωσης σταθερών σημείων - κατασκευών, τοποσταθερών, τοπονυμίων, αναφορά γειτόνων κλπ. κλπ. κλπ. ).

Βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός τοπογραφικού διαγράμματος πέρα από το εμβαδόν του, είναι το εάν ευρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου, η κλίση του εδάφους, η φυτοκάλυψή του, η ύπαρξη ή όχι κατασκευών εντός του και τέλος ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

You must have Javascript enabled to use this form.