EuroCosm: Ευρώπη Σ. Κοσμίδη & Συνεργάτες | Σύγχρονο Τεχνικό Γραφείο με πολυετή πείρα
Email

info@eurocosm.gr eurocosm@yahoo.com

Τηλέφωνο

2102467043 6940405618

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 15 ΤΚ 13674 Αχαρνές

Ετοιμαστείτε για το νέο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

Το νέο πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον” αναμένεται να προκηρύξει εντός της Άνοιξης το υπουργείο Περιβάλλοντος δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες νοικοκυριά να επιδοτηθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

 

Όπως έχει προαναγγελθεί από την κυβέρνηση, θα ενεργοποιηθεί ο γ’ κύκλος του προγράμματος με αυξημένα κονδύλια, ώστε να μπορέσει να επιδοτηθεί μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών, ενώ θα δίνει προτεραιότητα στους παλιούς αιτούντες, οι οποίοι δεν προχώρησαν σε υλοποίηση λόγω έλλειψης χρόνου και εξάντλησης πόρων.

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, κατόπιν σχετικών εντολών του αρμόδιου υπουργού, Κωστή Χατζηδάκη, καταρτίζουν τον οδηγό εφαρμογής και ταυτόχρονα εξετάζουν παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τη διαδικασία και μόνο. Για τον νέο κύκλο οι πληροφορίες λένε πως δεν θα περιέχει καμία αλλαγή, προκειμένου οι νέοι αιτούντες να μην έχουν ευνοϊκότερες ή δυσμενέστερες προϋποθέσεις από τους αιτούντες των προηγούμενων φάσεων του προγράμματος.

 

Θυμίζουμε πως σε ό,τι αφορά στα κριτήρια και τους όρους συμμετοχής, σημειώνεται ότι η κεντρική φιλοσοφία των προηγούμενων κύκλων του “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον” ήταν ο συνδυασμός επιδότησης των παρεμβάσεων σε ποσοστό έως 70%, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος των νοικοκυριών και τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών.

 

Επιπλέον, η τελευταία αλλαγή που είχε γίνει ήταν ότι δεν υπήρχε κανένας περιορισμός στην υπαγωγή του προγράμματος, δηλαδή μπορούσαν να υπαχθούν στο πρόγραμμα οικογένειες και ιδιοκτήτες κατοικιών ανεξαρτήτως εισοδήματος. Απλά για τις περιπτώσεις ατομικού εισοδήματος άνω των 35.000 και οικογενειακού άνω των 45.000 ευρώ δεν επιτρεπόταν η επιδότηση, αλλά υπήρχε η δυνατότητα άτοκων τραπεζικών δανείων.

 

Επειδή το ενδιαφέρον τον πολιτών είναι αυξημένο και πολλοί ήταν εκείνοι που δεν μπόρεσαν να χρηματοδοτηθούν από τα προηγούμενα προγράμματα, ενώ αρκετοί σταμάτησαν κάθε επισκευή – συντήρηση του σπιτιού τους, περιμένοντας την επιδότηση για να μπορέσουν να πετύχουν την ένταξή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να προετοιμάσουν τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή της αίτησής τους.

 

Θυμίζουμε πως κατά την α’ φάση υλοποίησης του προγράμματος, τον Μάρτιο του 2018, χρηματοδοτήθηκαν παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 640 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων αναβαθμίστηκαν ενεργειακά περί τις 43.000 κατοικίες. Από αυτές περίπου 2.500 αφορούσαν στη Θεσσαλία, ενώ στον β΄ κύκλο που “έτρεξε” πέρυσι ικανοποιήθηκαν περίπου 3.000 αιτήσεις από 23.000 εγκεκριμένες σε όλη τη χώρα.

 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τους ειδικούς της αγοράς, είναι τα εξής:

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

– Δελτίο ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον». Εναλλακτικά μπορείτε να προσκομίσετε το διαβατήριό σας.

– Οικοδομική άδεια για το κτίριο που κάνετε αίτηση επιδότησης ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.

– Λογαριασμός της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

-Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση.

– Το τελευταίο αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο.

– Αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).

– Για σπίτια που ενοικιάζονται ή παραχωρούνται δωρεάν απαιτούνται αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακινήτων (Ε2) και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.

– Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δύο παραπάνω, πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.

 

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Ο μηχανικός θα ελέγξει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών και θα σας πει αν μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, θα αναζητήσει τυχόν αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κάτοψη, τομή κ.λπ.) από την τοπική Πολεοδομία, θα κάνει αυτοψία και θα ελέγξει τη νομιμότητα του κτιρίου και θα προβεί σε αποτύπωση του κτιρίου για το οποίο δεν υπάρχουν σχέδια.

 

Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν αυθαιρεσίες θα πρέπει να δηλωθούν στον νόμο περί αυθαιρέτων και να τακτοποιηθούν, θα συντάξει το πρώτο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και γενικά θα καλύψει όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ

Ελέγξτε τα τετραγωνικά μέτρα, που είναι δηλωμένα στο Ε9 και στη ΔΕΗ. Σε περίπτωση λάθους ή απόκρυψης επιφάνειας του ακινήτου, κάντε τις απαιτούμενες διορθώσεις στους Δήμους του ν. Λάρισας. Θυμίζουμε πως μέχρι τις 31 Μαρτίου όσοι δηλώσουν οικειοθελώς τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, απαλλάσσονται από δημοτικούς φόρους και αναδρομικές οφειλές.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ελέγξτε τη διεύθυνση ακινήτου. Θα πρέπει η ονοματοθεσία και ο αριθμός του ακινήτου να είναι ίδια σε όλα τα δικαιολογητικά (π.χ. Ε9, ΔΕΗ, έντυπο της οικοδομικής άδειας). Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια έχει παλιά ονοματοθεσία ή αριθμό θα ζητήσετε σχετική βεβαίωση Πολεοδομίας του Δήμου.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Επιλέξιμες για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι κατοικίες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να χρησιμοποιούνται ως κύριες, να υφίστανται νόμιμα και να μην είναι αυθαίρετες. Επίσης θα πρέπει να έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της α΄ Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Διευκρινιστικά να σημειώσουμε πως η κύρια κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1). Εάν το ακίνητο χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση ή δωρεάν παραχώρηση και άρα δεν δηλώνεται ως κατοικία από τον αιτούντα, η χρήση του ως κύρια κατοικία προκύπτει από το έντυπο Ε1 του χρήστη της κατοικίας. Η ενοικίαση/παραχώρηση προκύπτει από το έντυπο Ε2 του αιτούντα.

 

ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα έχουν ταξινομηθεί σε 7 κατηγορίες. Για παράδειγμα, εάν το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 20.000 ευρώ, η επιδότηση είναι 60%. Όσο αυξάνεται το εισόδημα μικραίνει και το ποσοστό της επιδότησης. Για κάθε προστατευόμενο μέλος υπάρχει προσαύξηση επιδότησης κατά 5%. Προσοχή όμως, για στις πρώτες 4 κατηγορίες, δηλαδή για οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ το τελικό ποσοστό επιδότησης δεν μπορεί να ξεπεράσει το 70%, ενώ για τις κατηγορίες 5 και 6, δηλαδή για οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ το τελικό ποσοστό δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50%.

 

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ

Ανεξαρτήτως του ποσοστού επιδότησης, το μέγιστο ποσό το οποίο μπορεί να πάρει ο αιτών δεν μπορεί να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να λάβει τραπεζικό δάνειο μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, αρκεί να έχει διαθέσιμο το υπόλοιπο του ποσού που απαιτείται. Ενδεικτικά αν έχετε ένα οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα 20.000 ευρώ και μια κατοικία 100 τ.μ., τότε μπορείτε να κάνετε αίτηση για εργασίες αξίας 25.000 ευρώ (250 ευρώ ανά τ.μ). Αν στην κατοικία δεν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη, τότε δικαιούστε επιδότηση της τάξης του 60%, δηλαδή 15.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 10.000 ευρώ θα πρέπει να καταβληθούν από εσάς, είτε από δικά σας χρήματα, είτε μέσω τραπεζικού δανείου. Σε περίπτωση τώρα που έχετε ένα προστατευόμενο μέλος (τέκνο) η επιδότηση φτάνει στο 65% και με δύο τέκνα και περισσότερα μέχρι και το 70%, δηλαδή 17.500 ευρώ, που είναι και το μέγιστο ποσό επιδότησης. Με ανάλογο τρόπο μπορείτε να υπολογίσετε το ποσό της επιδότησής σας και το ποσό που θα πρέπει εσείς να καταβάλετε, ανάλογα με την κατηγορία όπου ανήκετε.

 

ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργασίες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι: Αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Συνεπώς το πρόγραμμα επιδοτεί εξωτερική θερμομόνωση δώματος, θερμομόνωση κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη, θερμομόνωση κελύφους, εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα, θερμομόνωση κελύφους, εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα.

Επίσης επιδοτείται η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούριο σύστημα πετρελαίου/φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας, η εγκατάσταση/αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής καθώς και ό,τι σχετίζεται με την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης π.χ. χρονοδιακόπτης, ηλεκτροβάνα, κυκλοφορητής κ.λπ., καθώς και οι εργασίες για την αναβάθμιση της παροχής για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

Τέλος, να σημειώσουμε πως το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων, καλύπτεται πλήρως από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίησή του.

 

ΠΗΓΗ: eleftheria.gr , michanikos-online.gr

Μοιραστείτε το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο