EuroCosm: Ευρώπη Σ. Κοσμίδη & Συνεργάτες | Σύγχρονο Τεχνικό Γραφείο με πολυετή πείρα
Email

info@eurocosm.gr eurocosm@yahoo.com

Τηλέφωνο

2102467043 6940405618

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 15 ΤΚ 13674 Αχαρνές

“Εξοικονομώ κατ’οίκον”: Τα επτά προαπαιτούμενα για την αιτηση – Προηγούντε ρυθμίσεις με την εφορία,Πολεοδομία, ΔΕΗ,Τράπεζες, Συνιδιοκτήτες

 

Οι ιδιοκτήτες, που ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν την επιδότηση του νέου «εξοικονομώ κατ΄οίκον» είναι απαραίτητο να γνωρίζουν ότι πριν την υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να έχουν εκπληρώσει συγκεκριμένες φορολογικές, ιδιοκτησιακές, πολεοδομικές και άλλες υποχρεώσεις τους, οι οποίες ταυτοχρόνως αποτελούν κριτήρια και προαπαιτούμενα για την ένταξη τους στο νέο πρόγραμμα.

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και η παρακολούθηση της πορείας τους για ένταξη στις χρηματοδοτούμενες δράσεις του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ».

Έχει οριστεί ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τις 28 Φεβρουαρίου 2018 και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν το νέο πρόγραμμα, προκειμένου να βελτιώσουν ενεργειακά το ακίνητο τους, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής τους και την αξία της περιουσίας τους, μειώνοντας παράλληλα τις ενεργειακές δαπάνες του νοικοκυριού τους αλλά και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Το ecopress με αναλυτικά ρεπορτάζ έχει επισημάνει ότι το νέο  πρόγραμμα είναι της μορφής first come first served, δηλαδή λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού,  μόλις αυτός εξαντληθεί ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.

Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, κάτι που καθιστά σημαντική την ολοκλήρωση του φακέλου πριν την έναρξη του προγράμματος.

Ταυτοχρόνως επισημαίνεται  ότι η επιλογή αξιόπιστου τεχνικού συμβούλου, με δαπάνη, που καλύπτεται από το πρόγραμμα είναι αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου και την ένταξη στο πρόγραμμα,  μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την πληρωμή της επιδότησης.

Tα επτά προαπαιτούμενα πριν την αίτηση

  1. Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXIS net: Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένα μέσω της ανωτέρω εφαρμογής και δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.
  2. Νομιμοποίηση πολεοδομικών υπερβάσεων και εξόφληση προστίμου: Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/ τακτοποίησης στο ακίνητο, θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης, από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης. Πολεοδομική … παγίδα στο νέο «εξοικονομώ»! Ποιοι και γιατί κινδυνεύουν με βαριές καμπάνες και να επιστρέψουν πίσω την επιδότηση με τόκο …
  3. Συμφωνία με τους συνιδιοκτήτες: Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας στο ακίνητο θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων.
  4. Εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης: Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) ή στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9) θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης.
  5. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Στην περίπτωση μη αναγραφής του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει σχετική τροποποίηση στοιχείων.
  6. Συνέλευση Πολυκατοικίας: Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, τον καθορισμό των παρεμβάσεων που οι συνιδιοκτήτες επιθυμούν να υλοποιήσουν, τον ορισμό του εκπροσώπου της πολυκατοικίας και τη σχετική εξουσιοδότησή του για υποβολής των απαιτούμενων από το πρόγραμμα στοιχείων και δικαιολογητικών.
  7. Επιλογή Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού: Επίσης στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας θα πρέπει να ληφθεί απόφαση και για την επιλογή του συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη λήψη δανείων ή και την πληρωμή των δαπανών του έργου από την επιχορήγηση (Παράρτημα IΙ).  Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση πολυκατοικίας όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι στο νέο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ΄οικον» συγκριτικά με το προηγούμενο πρόγραμμα ο ρόλος των τραπεζών είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Αυτό διότι δεν είναι πλέον υποχρεωτική  η σύναψη δανειακής σύμβασης για τις 6 από τις 7 κατηγορίες του νέου προγράμματος.

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής της πλατφόρμας αιτήσεων

Τη σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής της σύμβασης δωρεάς του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και η παρακολούθηση της πορείας τους για ένταξη στις χρηματοδοτούμενες δράσεις του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», αποφάσισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης. Σύμφωνα με το B2green υπενθυμίζεται ότι η Σύμβαση Δωρεάς υπεγράφη μεταξύ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου. Σημειώνεται, ακόμη, ότι, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η διαδικασία σύνδεσης των τραπεζών με το πληροφοριακό σύστημα θα ξεκινήσει σταδιακά από τις 15 Φεβρουαρίου και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε θα αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων.

Η Επιτροπή Παραλαβής του έργου απαρτίζεται από τους:

  • Ιωάννα Νίκου, Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μπαταγιάννη, Στέλεχος της Μονάδας Α της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας.
  • Δημήτριο Τσαλέμη, Προϊστάμενο της Μονάδας Β της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, ως Μέλος, με αναπληρωτή τον Αχιλλέα Τηλέγραφο, Στέλεχος της Μονάδας Β της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας.
  • Ευφημία Στεφανίδου, Στέλεχος της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., ως Μέλος, με αναπληρωτή τον Χρυσοβαλάντη Σφυράκη, Στέλεχος της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

«Εκπρόσωπος της ΕΕΤ στην Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της Σύμβασης Δωρεάς, ορίζεται ο Γιώργος Καμπουράκης, Διευθυντής της ΕΕΤ, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Χαμπεσή, Στέλεχος της ΕΕΤ, ο οποίος θα συμπράττει στο έργο της Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα», προστίθεται στην απόφαση, που καταλήγει: «Το έργο της Επιτροπής περιγράφεται στα άρθρα 1 και 2 της ανωτέρω Σύμβασης Δωρεάς».

 του Αργυρη Δεμετζή

Μοιραστείτε το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο