EuroCosm: Ευρώπη Σ. Κοσμίδη & Συνεργάτες | Σύγχρονο Τεχνικό Γραφείο με πολυετή πείρα
Email

info@eurocosm.gr eurocosm@yahoo.com

Τηλέφωνο

2102467043 6940405618

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 15 ΤΚ 13674 Αχαρνές

Κτηματολόγιο: Νέα διαδικασία εξέτασης αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων πινάκων και διαγραμμάτων και υποβολής αντίθετων απόψεων θιγομένων

Με την τροπολογία στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (EE) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (EE) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις», ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995, σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης, από τα Γραφεία Κτηματογράφησης, των αιτήσεων διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων πινάκων και διαγραμμάτων.
 
 
Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
 
α. Αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, οι εκθέσεις των Γραφείων Κτηματογράφησης, για την αποδοχή ή απόρριψη των ανωτέρω αιτήσεων και καθορίζονται η χρονική διάρκεια και ο τρόπος της ανάρτησης κ.λπ. (σήμερα, προβλέπεται η δυνατότητα ανάρτησής τους).
 
β. Επανακαθορίζεται η διαδικασία υποβολής έγγραφων αντίθετων απόψεων των θιγομένων κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης καθώς και η διαδικασία επανεξέτασης της υπόθεσης από τις Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων άρθρο 7Α του ν.2308/1995), εφόσον επηρεάζονται τα δικαιώματα τρίτων.
Εξειδικεύεται, με απόφαση του Δ.Σ. του ανωτέρω Φορέα, η διαδικασία ενημέρωσης των τρίτων ιδιοκτητών που θίγονται από την αίτηση διόρθωσης ή τις αντίθετες απόψεις του αιτούντος.
 
 
 
 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων πινάκων και διαγραμμάτων κατά το άρθρο 6Α του ν. 2308/1995 (Α’ 114) στην κατεύθυνση της ίσης μεταχείρισης των δικαιούχων που υποβάλλουν τη σχετική αίτηση διόρθωσης στα Γραφεία Κτηματογράφησης. Ειδικότερα, με την εισαγόμενη ρύθμιση δίδεται πλέον η δυνατότητα εξέτασης της υπόθεσης από τις αυξημένου κύρους ανεξάρτητες Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων (άρθρο 7Α του ν. 2308/1995), είτε η έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης εισηγείται την αποδοχή είτε την απόρριψη της αίτησης διόρθωσης, εφόσον επηρεάζονται τα δικαιώματα τρίτων, δυνατότητα που δεν υφίσταται σήμερα στις περιπτώσεις απορριπτικής εισήγησης. Περαιτέρω, ρυθμίζονται ευκρινέστερα οι διαδικασίες για την απαιτουμένη δημοσιότητα των σχετικών εκθέσεων των Γραφείων Κτηματογράφησης επί των κατατεθεισών αιτήσεων διόρθωσης μέσω της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και της έκδοσης ανακοινώσεων του Φορέα για τις εν λόγω αναρτήσεις και εξειδικεύεται η διαδικασία ενημέρωσης των τρίτων ιδιοκτήτων που θίγονται από την αίτηση διόρθωσης ή τις αντίθετες απόψεις του αιτούντος, με επιμέλεια του τελευταίου.
 
 
 
 
Προτεινόμενες διατάξεις
 
Άρθρο….
 
Εκσυγχρονισμός διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης του άρθρου 6Α και υποβολής αντίθετων απόψεων θιγομένων κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης – Τροποποίηση των παρ. 8 και 9 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995
 
 
Οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995 (Α’ 114) αντικαθίστανται ως εξής:
 
«8. Οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης. Για κάθε αίτηση το Γραφείο Κτηματογράφησης συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει υποχρεωτικά αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα αναρτώνται οι εκθέσεις στην ιστοσελίδα του και καθορίζονται η χρονική διάρκεια της ανάρτησης, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις πρόσβασης και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
 
Ο Φορέας ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την ανάρτηση των εκθέσεων με μνεία του δικαιώματος υποβολής έγγραφων αντίθετων απόψεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9
 
9. Στην περίπτωση αιτήσεων που αφορούν στη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων των γεωτεμαχίων που βρίσκονται εκτός της «ζώνης κανονισμού ορίων» και είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά εκτός της «αποδεκτής απόκλισης», όπως αυτές ορίζονται στο άρθ. 13Α του ν. 2664/1998 (Α’ 275), ή την αντικατάσταση στους κτηματολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν μέρει, δικαιώματος πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας άλλου δικαιούχου, οι αιτούντες τη διόρθωση ενημερώνονται, με επιμέλεια του Γραφείου Κτηματογράφησης, με κάθε πρόσφορο μέσο για την επικείμενη ανάρτηση της έκθεσης που τους αφορά, την προθεσμία υποβολής έγγραφων αντίθετων απόψεων κατ’ αυτής και τις συνέπειες της παράλειψης υποβολής.
 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ισχύουν τα εξής:
 
α) Οι αιτών δύναται, σε περίπτωση εν όλω ή εν μέρει απόρριψης της αίτησης διόρθωσης, να υποβάλει εγγράφως και αιτιολογημένα τις αντίθετες απόψεις του, προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της έκθεσης. Εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας, με επιμέλεια του αιτούντος, γνωστοποιούνται υποχρεωτικά, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε κάθε τρίτο θιγόμενο ιδιόκτητη η υποβληθείσα αίτηση, η συνταχθείσα επί αυτής έκθεση καθώς και οι αντίθετες απόψεις. Το αποδεικτικό γνωστοποίησης υποβάλλεται στον φορέα μέσω των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών. Η μη υποβολή του αποδεικτικού γνωστοποίησης εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται το απαράδεκτο των αντιθέτων απόψεων.
 
β) Σε περίπτωση εν όλω ή εν μέρει αποδοχής της αίτησης διόρθωσης, ο αιτών γνωστοποιεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της έκθεσης, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε κάθε τρίτο θιγόμενο ιδιόκτητη την υποβληθείσα αίτηση και τη συνταχθείσα επί αυτής έκθεση. Το αποδεικτικό γνωστοποίησης υποβάλλεται στον Φορέα μέσω των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών. Η μη υποβολή του αποδεικτικού γνωστοποίησης εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται το απαράδεκτο της αίτησης διόρθωσης.
Οι τρίτοι θιγόμενοι ιδιοκτήτες δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η έναρξη της οποίας ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του, είτε να υποβάλουν εγγράφως και αιτιολογημένα τις αντίθετες απόψεις τους, προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία, είτε να συγκατατίθενται εγγράφως για τη διόρθωση με ανάκληση της δήλωσής τους περί εγγραπτέων δικαιωμάτων ή με σχετική δήλωσή τους ενώπιον του συμβολαιογράφου ή με υπεύθυνη δήλωσή τους επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι οι τρίτοι θιγόμενοι ιδιοκτήτες συγκατατίθενται στη διόρθωση σύμφωνα με τη συνταχθείσα έκθεση.
 
 
Οι έγγραφες αντίθετες απόψεις ή η έγγραφη συγκατάθεση υποβάλλονται στον Φορέα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αυτού, οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
 
Η αίτηση διόρθωσης, η έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης και οι αντίθετες απόψεις διαβιβάζονται από τον Φορέα, μαζί με όλα τα συνυποβληθέντα στοιχεία, προς εξέταση στις Επιτροπές του άρθρου 7Α. Στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί αντίθετες απόψεις το Γραφείο Κτηματογράφησης προβαίνει υποχρεωτικά στις απαραίτητες διορθώσεις σύμφωνα με την συνταχθείσα έκθεση.
 
Εάν, πριν την ανάρτηση των εκθέσεων στην ιστοσελίδα του Φορέα, ο τρίτος θιγόμενος ιδιοκτήτης είτε έχει συγκατατεθεί εγγράφως με ανάκληση της δήλωσής του περί εγγραπτέων δικαιωμάτων ή με σχετική δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου ή με υπεύθυνη δήλωση του επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής, είτε έχει ζητήσει την ολική ή μερική διαγραφή του δικαιώματος του επί του ακινήτου που αφορά η αίτηση διόρθωσης λόγω εσφαλμένης καταχώρισης στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες, τότε η αίτηση διόρθωσης δεν διαβιβάζεται στις Επιτροπές του άρθρου 7Α και το Γραφείο Κτηματογράφησης προβαίνει στις απαιτούμενες διορθώσεις.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα εξειδικεύεται η διαδικασία υποβολής των έγγραφων αντίθετων απόψεων και ενημέρωσης των τρίτων θιγόμενων ιδιοκτητών και ρυθμίζεται κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».
 
 
 
 
[πηγή: https://www.taxheaven.gr/news/54341/kthmatologio-nea-diadikasia-exetashs-aithsewn-diorowshs-kthmatologikwn-stoixeiwn-pinakwn-kai-diagrammatwn-kai-ypobolhs-antioetwn-apopsewn-oigomenwn]

Μοιραστείτε το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο