EuroCosm: Ευρώπη Σ. Κοσμίδη & Συνεργάτες | Σύγχρονο Τεχνικό Γραφείο με πολυετή πείρα
Email

info@eurocosm.gr eurocosm@yahoo.com

Τηλέφωνο

2102467043 6940405618

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 15 ΤΚ 13674 Αχαρνές

Νέος διαγωνισμός για να προχωρήσει το πρόγραμμα για τα «έξυπνα κτίρια»

H ΚτΠ διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή, άνω των ορίων, διαγωνισμό για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος χάρτη ευρυζωνικότητας και μητρώου δικτύων του συνολικού έργου Ετοιμότητα Υποδομών για Εξυπνα Κτίρια (Smart Readiness).

 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώου Δικτύων (ΧΕΜΔ) με την προσθήκη λειτουργιών και διασυνδέσεων.

 

 
 

 

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών του έργου θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο οι υπηρεσίες:

  • Διαλειτουργικότητα των προς ανάπτυξη συστημάτων και υποσυστημάτων με τα λοιπά απαιτούμενα μητρώα του κράτους.
  • Ανάπτυξη νέων συστημάτων.
  • Ολοκλήρωση συστημάτων.
  • Πιλοτική και δοκιμαστική λειτουργία.
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης να ορίζεται η 18η Ιουλίου του 2023, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 245.967,74 ευρώ.

 

 

Η δράση Smart Readiness

Την επιτάχυνση της υλοποίησης της  δράση Smart Readiness Voucher Scheme, η οποία αφορά την παροχή επιδότησης συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, ώστε να αναβαθμιστεί η τεχνολογική υποδομή 120.000 κτιρίων σε όλη τη χώρα επιχειρεί ήδη η ΚτΠ σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω δράση επιχορηγείται τμήμα του κόστους για:

  • Την αναβάθμιση της εσωτερικής καλωδίωσης των κτηρίων προκειμένου να μπορούν να λάβουν ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων.
  • Την εγκατάσταση υποδομών για τη διασύνδεση νέων “έξυπνων” μετρητών δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο).
  • Την εγκατάσταση υποδομών για τη διασύνδεση κατάλληλων αισθητήρων σχετικά με την ασφάλεια, τον έλεγχο καλής λειτουργίας και τη λήψη μετρήσεων που αφορούν στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βασικότερων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων των κτηρίων (λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και ανελκυστήρας).
  • Εργασίες που θα πραγματοποιηθούν ειδικότερα σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες εφόσον βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης και δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση.
  • Περιοχές παρέμβασης είναι αυτές από τις οποίες διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026, δίκτυο οπτικών ινών που δύναται να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps.

Τα κτήρια που θα μπορούν να επιδοτηθούν θα προκύπτουν με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλλονται από τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης όσο συχνά είναι αναγκαίο. Επιλέξιμα κτίρια είναι οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες υπό τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις: Βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης και δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση, με την επιδότηση να ανέρχεται από 60 έως και 200 ευρώ.

 

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανά κτίριο προκύπτει με βάση τον αριθμό των ορόφων, των οριζόντιων ιδιοκτησιών και την κατηγορία των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

 

Ουσιαστικά, η λογική του Smart Readiness Voucher Scheme είναι να δοθεί χρηματοδότηση του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους των εργασιών που θα εγκαθιστούν στο εσωτερικό του κάθε διαμερίσματος οπτική ίνα που θα έρχεται από τον κατανεμητή του κτιρίου, και ταυτόχρονα η δημιουργία υποδομής, που θα επιτρέψει την εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[πηγή: https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2197213/neos-diagonismos-gia-na-prohorhsei-to-programma-gi.html?fbclid=IwAR0_0uqhN1nLfSjFNs9w2fa_SdMx9dTx5CVx9UVgtrBPD3cYyAd5-NqyicY]

Μοιραστείτε το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο