EuroCosm: Ευρώπη Σ. Κοσμίδη & Συνεργάτες | Σύγχρονο Τεχνικό Γραφείο με πολυετή πείρα
Email

info@eurocosm.gr eurocosm@yahoo.com

Τηλέφωνο

2102467043 6940405618

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 15 ΤΚ 13674 Αχαρνές

Όλα όσα αλλάζουν για τα δασικά αυθαίρετα

Παράβολο ύψους 250 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες που αμφισβητούν τον δασικό χαρακτήρα της έκτασης στην οποία βρίσκεται το ακίνητό τους.

 

Συγκεκριμένα, μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις οικιστικές πυκνώσεις, οι πολίτες που θα καταθέσουν αίτηση θα έχουν μεταξύ άλλων εξαίρεση από την κατεδάφιση και πάγωμα νέων προστίμων, ενώ αν τελικά επιβεβαιωθεί πως δεν πρόκειται για κατοικίες που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων -για τις οποίες υπολογίζεται ότι ανέρχονται περί τις 500.000- θα πετύχουν την οριστική νομιμοποίησή τους.

Σε μια προσπάθεια να μην ακυρωθεί το έργο των δασικών χαρτών, αλλά και να επιλυθεί το πρόβλημα χιλιάδων ιδιοκτητών σε ολόκληρη τη χώρα, τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτουν σε εφαρμογή την ΚΥΑ για την ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων σε δάση θα μπορούν να τα δηλώσουν οικειοθελώς, προκειμένου να υπαχθούν στις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020, μέχρι να εξεταστεί ποια θα μπορούν να μπορούν να τακτοποιηθούν και ποια θα οδηγηθούν στην… μπουλντόζα.

 

Η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφουν οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Στύλιος, δικαίωμα υποβολής θα έχουν και όσοι αιτούνται διόρθωση πρόδηλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο μέσο με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα που λειτουργεί το «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αφού προηγηθεί η πληρωμή του παραβόλου ύψους 250 ευρώ, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στα… σημαντικά, σε περίπτωση που προκύπτει μετά από διόρθωση προδήλου σφάλματος, αποδοχή αντιρρήσεων και κύρωση του δασικού χάρτη, ακύρωση του χάρτη με δικαστική απόφαση ή αναμόρφωση του δασικού χάρτη, ότι η υπαχθείσα στη διάταξη κατοικία δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία, η υπαγωγή αυτή αίρεται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο τα παράβολα και πρόστιμα που έχει τυχόν καταβάλει. Το ίδιο ισχύει και εάν η παραπάνω διαπίστωση γίνει καθ’ οποιοδήποτε προγενέστερο στάδιο της υπαγωγής.

Μέσω της αίτησης, ο ιδιοκτήτης αφενός αποτρέπει προσωρινά την κατεδάφιση του κτίσματος μέχρι να εξεταστεί το αίτημά του, αλλά και ταυτόχρονα καταφέρνει την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων.

 

Διαδικασία

Αρμόδιες αρχές για παραλάβουν και να ελέγξουν τα αιτήματα είναι το Τμήμα Προστασίας του οικείου Δασαρχείου ή της Δ/νσης Δασών.

Μέσα από την πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στον αναρτηθέντα χάρτη με χρήση εργαλείων πλοήγησης, στην υποβολή αιτήματος υπαγωγής, στον γεωχωρικό εντοπισμό θέσης του γεωτεμαχίου με οριοθέτηση και υπολογισμό της επιφάνειάς του, σε καταχώριση στοιχείων κατοικίας και λοιπών κατασκευών: κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος.

Ο ιδιοκτήτης θα μαθαίνει την έγκριση της αίτησης του, με ηλεκτρονικό μήνυμα, εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης.

 

Αιτήσεις

Η αίτηση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

 • Τα στοιχεία του υποβάλλοντος την αίτηση.
 • Τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας ή διαμονής στην αλλοδαπή.
 • Το είδος του επικαλούμενου δικαιώματος.
 • Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, των αντιρρήσεων, της αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό χαρακτήρα ή εμπίπτει σε χορτολιβαδική έκταση, εφόσον υφίσταται.
 • Περιγραφή της κατοικίας, στην οποία αφορά η αίτηση, και των κατασκευών που τη συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος.
 • Τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87), των κορυφών των ορίων του γεωτεμαχίου.
 • Τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87) των κορυφών του περιγράμματος της κατοικίας και των δευτερευουσών κατασκευών που τη συνοδεύουν.

 

Δικαιολογητικά

Στην αίτηση περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς σε ηλεκτρονική μορφή τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία συνυποβάλλονται από τον αιτούντα στη διαδικτυακή πλατφόρμα:

 • Τα έγγραφα για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος.
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.
 • Δήλωση μηχανικού υπογεγραμμένη με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών εφόσον υπάρχουν, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος τους, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4685/2020.
 • Κατά περίπτωση, την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντίρρησης, αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, εφόσον υφίσταται.
 • Το αποδεικτικό έκδοσης και πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

Μαρίνα Ξυπνητού

 

 

 

 

 

[πηγή: eleftherostypos.gr]

Μοιραστείτε το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο