EuroCosm: Ευρώπη Σ. Κοσμίδη & Συνεργάτες | Σύγχρονο Τεχνικό Γραφείο με πολυετή πείρα
Email

info@eurocosm.gr eurocosm@yahoo.com

Τηλέφωνο

2102467043 6940405618

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 15 ΤΚ 13674 Αχαρνές

Πώς να διαθέσετε μέσω Airbnb το ακίνητό σας – Οδηγός για βραχυχρόνιες μισθώσεις και αποφυγή προστίμων ως 20.000 ευρώ

«Σπίτια στην Αθήνα», Φωτογραφία: EUROKINISSI

Με έναν επικαιροποιημένο οδηγό η Ανεξάρτητη Αρχη Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατευθύνει τους ιδιοκτήτες που θα ήθελαν να διαθέσουν το ακίνητό τους για βραχυχρόνια μίσθωση σε κάποια από τις διάφορες πλατφόρμες, όπως η Airbnb.

 

 

Η ΑΑΔΕ με έναν αναλυτικό οδηγό παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για όσους επιθυμούν να διαθέσουν μέσω της πλατφόρμας Airbnb ή και άλλων ανάλογων ιστοσελίδων τα ακίνητά τους για βραχυχρόνιες μισθώσεις.

«Ως ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελλάδα έχετε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε (μισθώσετε) το ακίνητο σας σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω ανάρτησης σε ψηφιακές πλατφόρμες» αναφέρει η ΑΑΔΕ, που απευθυνόμενη στους φορολογούμενους αναφέρει:

 

Στην περίπτωση αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τονίζει πως έχετε τις εξής βασικές φορολογικές υποχρεώσεις:

1. Να δηλώσετε τα στοιχεία της μίσθωσης

2. Να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για να αποκτήσετε Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α)∙

3. Να αναρτήσετε τον Α.Μ.Α. σε κάθε ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας μισθώνετε βραχυχρόνια το ακίνητό σας∙

4. Να υποβάλετε ηλεκτρονικά Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για κάθε βραχυχρόνια μίσθωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω της εφαρμογής για την Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων∙

5. Να οριστικοποιείτε την εικόνα του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι 28/02 κάθε έτους, προκειμένου να προσδιοριστεί ανά δικαιούχο εισοδήματος το φορολογητέο εισόδημα που δημιουργήθηκε το προηγούμενο έτος.

6. Να δηλώνετε τα εισοδήματα που αποκτάτε από τη μίσθωση του ακινήτου σας

7. Να συμπληρώσετε την Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας (έντυπο Ε2)

8. Να υποβάλλετε τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1).

 

 

Τα πρόστιμα

Υπενθυμίζεται ότι όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων εντοπιστούν να μην έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων της ΑΑΔΕ και να μην έχουν ΑΜΑ απειλούνται με την επιβολή προστίμου που ξεκινά από 5.000 ευρώ και μπορεί να φθάσει τις 20.000 ευρώ.

Επίσης κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου με ακίνητο σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης θα πρέπει αφού λάβει τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου από την ΑΑΔΕ, να τον δηλώνει στο υποχρεωτικό ειδικό πεδίο της πλατφόρμας με την οποία συνεργάζεται, δηλαδή, Airbnb, Booking.com, Expedia

Σημειώνεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων της Ελλάδας έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με τις Airbnb, Booking.com και VRBO, του Ομίλου της Expedia, σχετικά με τη συμμόρφωση κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης που τηρείται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

 

 

Το πρωτόκολλο

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

·Οι πλατφόρμες θα παρέχουν στους αντίστοιχους ιστοτόπους τους ένα διακριτό και σαφώς ορισμένο πεδίο, προκειμένου ο Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής Ακινήτων να καταχωρεί τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή την αιτιολογημένη εξαίρεσή του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

·Οι πλατφόρμες θα ενημερώσουν, όσον αφορά στα ήδη καταχωρημένα ακίνητα, για την υποχρέωση παροχής του αριθμού καταχώρισής τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, καθώς και για τους κινδύνους της μη συμμόρφωσης.

·Οι πλατφόρμες συμφωνούν ότι μετά από σχετική ειδοποίηση της ΑΑΔΕ θα αφαιρούν όλες τις καταχωρίσεις που δεν παρείχαν τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή την δικαιολογημένη εξαίρεση, όπως ορίζει ο νόμος.

·Οι συμφωνημένες διαδικασίες θα επανεξετάζονται ετησίως, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2021.

 

Έτσι ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής για να ενταχθεί σε καθεστώς βραχυχρόνιων μισθώσεων μεσω AirBnB κλπ, θα πρέπει:

-Να εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», που τηρείται στον ιστότοπο www.aade.gr, ώστε να καταχωρίσει / εγγράψει το ακίνητο και να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ). Η καταχώριση πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο «Ακίνητο». Να αναρτά τον ΑΜΑ στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

-Να υποβάλλει τη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 20ή του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

-Να καταχωρίζει στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στοιχεία (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά, κ.λπ.), τα οποία είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος ανά δικαιούχο εισοδήματος.

-Να προβαίνει σε δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο «Διαχειριστής» δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του «Ακινήτου» στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Ο «Διαχειριστής» έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο ΤΠ&Δ το ως άνω ποσόν έως την ημερομηνία οριστικοποίησης της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», με σχετική μνεία στο γραμμάτιο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης.

 

 

Ο Διαχειριστής Ακινήτου

Διαχειριστής Ακινήτου μπορεί να είναι ένα νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα ενεργώντας για λογαριασμό του ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος λογιστής .Επίσης για κάθε ακίνητο που εκμισθώνεται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μπορεί να οριστούν περισσότεροι του ενός Διαχειριστές με την προϋπόθεση ότι καθένας εξ αυτών δραστηριοποιείται σε διαφορετική ψηφιακή πλατφόρμα.

 

 

Συνιδιοκτήτες

Σε περίπτωση που ως Διαχειριστής Ακινήτου έχει οριστεί ένας εκ των συνιδιοκτητών τότε αυτός πραγματοποιεί την εγγραφή του ακινήτου στο Μητρώο με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxisnet .Τα στοιχεία που απαιτούνται για να του χορηγηθεί ο ΑΜΑ είναι ο ΑΤΑΚ του δικαιώματος του ακινήτου .Ο ίδιος υποχρεούται στην υποβολή των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής καθώς και στην κατάρτιση του πίνακα Δικαιούχων Εισοδήματος .Οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται σε έκδοση ΑΜΑ ούτε και στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας .Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι συνιδιοκτήτες του ακινήτου που αποκτούν εισόδημα ως Δικαιούχοι Εισοδήματος υποχρεούται να δηλώνουν το εισόδημα αυτό κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

 

Επικαρπωτής ακινήτου

Σε περίπτωση που Διαχειριστής ενός ακινήτου είναι ο επικαρπωτής του, για να αποκτήσει ΑΜΑ θα πρέπει να εισέλθει με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.Τα στοιχεία που απαιτούνται για να χορηγηθεί ο ΑΜΑ είναι ο ΑΤΑΚ του ακινήτου.

Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο δεν έχει κυριότητα ή επικαρπία σε ένα ακίνητο για να εγγραφεί ως «Διαχειριστής Ακινήτου» θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (ή έστω ένας από τους συνιδιοκτήτες) να υποβάλει «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Στη συγκεκριμένη δήλωση, πρέπει ο ιδιοκτήτης να επιλέξει το σχετικό πεδίο, με το οποίο παραχωρεί το δικαίωμα υπεκμίσθωσης για Βραχυχρόνια Μίσθωση, όπως ισχύει και να καταχωρήσει τον ΑΤΑΚ του ακινήτου. Στη συνέχεια, ο «Διαχειριστής Ακινήτου» – μη ιδιοκτήτης, με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet και αφού επιλέξει την ιδιότητα του Υπεκμισθωτή, θα καταχωρίσει το ακίνητο στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».Τα στοιχεία που απαιτούνται για να του χορηγηθεί ο ΑΜΑ είναι ο Αριθμός της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», που υπέβαλε ο ιδιοκτήτης.

Γιώργος Αλεξάκης

 

 

 

 

[πηγή: https://www.news247.gr/oikonomia/pos-na-diathesete-meso-airbnb-to-akinito-sas-odigos-gia-vrachychronies-misthoseis-kai-apofygi-prostimon-os-20-000-eyro.9259225.html]

Μοιραστείτε το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο