EuroCosm: Ευρώπη Σ. Κοσμίδη & Συνεργάτες | Σύγχρονο Τεχνικό Γραφείο με πολυετή πείρα
Email

info@eurocosm.gr eurocosm@yahoo.com

Τηλέφωνο

2102467043 6940405618

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 15 ΤΚ 13674 Αχαρνές

Προχωρούν οι μελέτες καταγραφής/αναγνώρισης οδών, εργαλείο για την εκτός σχεδίου δόμηση • Όλη η απόφαση

Στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο της Χώρας εκκρεμεί μεταξύ άλλων η κατάρτιση προγράμματος αναγνώρισης οδών. Για την ολοκλήρωση της εκκρεμότητας, το ΥΠΕΝ προχώρησε στην απόφαση ορισμού αναθέτουσας αρχής και καθορισμού κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών.

 

 

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, το αντικείμενο των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών της παρούσας αποτελεί μείζονος πολεοδομικής σημασίας ζήτημα, καθώς με τις μελέτες του προγράμματος αυτού, καταγράφεται το υπάρχον οδικό δίκτυο ανά δημοτική ενότητα ή και περισσότερες, για τη δυνατότητα αναγνώρισης των οδών αυτών και το χαρακτηρισμό τους ακολούθως, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στη παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011, ως κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου.

Με τις μελέτες του προγράμματος της απόφασης τίθεται η βάση για την αναγνώριση του κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται ο έλεγχος και ο εξορθολογισμός της εκτός σχεδίου δόμησης.

 

 

 

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ:

Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α’ 245).

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με την παρούσα καθορίζονται:

 1. Ο αρμόδιος φορέας για την ανάθεση και διαχείριση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020.
 2. Οι διαδικασίες διακήρυξης, ανάθεσης, εκπόνησης, παρακολούθησης, παραλαβής και έγκρισης των σχετικών μελετών.
 3. Ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «(Sub.5) Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών» και ο ορισμός υπολόγου Διαχειριστή των λογαριασμών που αφορούν στη χρηματοδότηση των προς εκπόνηση μελετών.
 4. Ο τρόπος και οι διαδικασίες χρηματοδότησης της οριζόμενης διά της παρούσας Αναθέτουσας Αρχής/Φορέα υλοποίησης.
 5. Οι ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ως Κυρίου των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 περί καταγραφής/ αναγνώρισης οδών και οι υποχρεώσεις της οριζόμενης Αναθέτουσας Αρχής.

 

Άρθρο 2
Σκοπός και αντικείμενο των μελετών των Προγραμμάτων καταγραφής/αναγνώρισης οδών

Το αντικείμενο των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών της παρούσας αποτελεί μείζονος πολεοδομικής σημασίας ζήτημα, καθώς με τις μελέτες του προγράμματος αυτού, καταγράφεται το υπάρχον οδικό δίκτυο ανά δημοτική ενότητα ή και περισσότερες, για τη δυνατότητα αναγνώρισης των οδών αυτών και το χαρακτηρισμό τους ακολούθως, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στη παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011, ως κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου.

Με τις μελέτες του προγράμματος της παρούσας τίθεται η βάση για την αναγνώριση του κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται ο έλεγχος και ο εξορθολογισμός της εκτός σχεδίου δόμησης.

Στο ως άνω πλαίσιο, οι μελέτες καταγραφής/αναγνώρισης των οδών ανά δημοτική ενότητα συνιστούν εξειδικευμένες πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες δύναται να εκπονούνται αυτοτελώς και για λόγους, όπως:

 1. Η ασφάλεια δικαίου και το κύρος των εκδιδόμενων διοικητικών πράξεων που αφορούν στη δόμηση των ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου που δέχονται μεγάλες οικιστικές πιέσεις.
 2. Η δυνατότητα ελέγχου της οικιστικής εξάπλωσης και η προστασία και διαφύλαξη και των ευαίσθητων περιοχών.

Για την εκπόνηση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών, ακολουθείται η διαδικασία και το περιεχόμενο των διατάξεων της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην υποπερ. αα. της περ. α. της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011.

 

Άρθρο 3
Κύριος των Προγραμμάτων αναγνώρισης οδών, Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης

 1. Κύριος των Προγραμμάτων καταγραφής/αναγνώρισης οδών, όπως αυτά ορίζονται στην περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, καθώς και των αντιστοίχων μελετών που περιλαμβάνονται σε αυτά, είναι το ΥΠΕΝ.
 2. Ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης για την εκπόνηση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, ορίζεται – κατ’ εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 – το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ).

 

Άρθρο 4
Διαδικασίες

 1. Η κίνηση της διαδικασίας για την εκπόνηση των μελετών των προγραμμάτων καταγραφής/αναγνώρι- σης οδών της παρ. δ του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 γίνεται από το ΥΠΕΝ.
 2. Το ΥΠΕΝ συντάσσει τα Τεύχη των διαγωνισμών για την ανάθεση των σχετικών μελετών και τα θέτει υπόψη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), το οποίο γνωμοδοτεί επί της πληρότητας και του περιεχομένου τους, καθώς και για τη διαγωνιστική διαδικασία. Στη συνέχεια, τα Τεύχη διαβιβάζονται στο ΤΕΕ, για την εκκίνηση της δια- γωνιστικής διαδικασίας.
 3. Η Αναθέτουσα Αρχή προωθεί, με ευθύνη της, τη διαδικασία προκήρυξης των διαγωνισμών, τη συγκρότηση των Επιτροπών διαγωνισμού, την αξιολόγηση των προσφορών, την επιλογή των Αναδόχων, την ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, την επίβλεψη και την παραλαβή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4412/2016), το Ενωσιακό δίκαιο για τις συμβάσεις και την περιβαλλοντική πολιτική, τις Οδηγίες – πλαίσιο που έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό δίκαιο και εν γένει τους σχετικούς με δημόσιες συμβάσεις κανόνες και Κανονισμούς, προβαίνει δε σε κάθε απαιτούμενη από πλευράς της ενέργεια για την αποτελεσματική εν γένει διοίκηση των συμβάσεων που θα συναφθούν.
 1. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής των μελετών, οι οποίες ανατίθενται από το ΤΕΕ, είναι τριμελείς και συγκροτούνται με ευθύνη του. Οι Επιτροπές απαρτίζονται από:α) Έναν (1) μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπό του, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου.β) Έναν (1) μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, υπάλληλο του ΥΠΕΝ, ως εκπρόσωπό του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, και

  γ) Έναν (1) μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπο του Δήμου στον οποίο αφορά η μελέτη, που υποδεικνύεται αρμοδίως. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, η μελέτη περιλαμβάνει καταγραφή/ αναγνώριση οδών σε διαφορετικούς Δήμους (όμορους ή μη), ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή υποδεικνύεται από τον μεγαλύτερο πληθυσμιακά Δήμο.

 1. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4412/2016), τις ισχύουσες Προδιαγραφές μελετών, τα οριζόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του διαγωνισμού και τις εκάστοτε τυχόν εκδιδόμενες σχετικές Οδηγίες και κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ. Συνεδριάζουν σε τακτική βάση και παρακολουθούν αδιαλείπτως την πρόοδο των μελετών, εντοπίζουν τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύονται κατά την εκπόνησή τους και εισηγούνται στη Διευθύνουσα υπηρεσία τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους.
 2. Οι εκπονούμενες μελέτες καταγραφής/αναγνώρισης οδών υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, και εν συνεχεία διαβιβάζονται αμελλητί στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του ΥΠΕΝ (Αρχή Σχεδιασμού) για διατύπωση απόψεων.
 3. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον Ανάδοχο – μελετητή για την οριστικοποίηση των μελετών, στη συνέχεια δε, τις διαβιβάζει στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του ΥΠΕΝ η οποία, μετά από σχετικό έλεγχο πληρότητάς τους, εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης της μελέτης.
 4. Η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά στην έγκριση και οριστική παραλαβή των μελετών, ενώ σε περίπτωση διατύπωσης παρατηρήσεων, καλείται ο Ανάδοχος – μελετητής να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές, προκειμένου οι μελέτες να εγκριθούν και παραληφθούν οριστικά.
 1. Μετά την οριστικοποίηση, έγκριση και παραλαβή των μελετών, τηρουμένων όλων των προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, η Αναθέτουσα Αρχή παραδίδει τους φακέλους των μελετών στο ΥΠΕΝ.

Μετά την έγκριση του π.δ. της περ. γ. της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011, οι μελέτες προωθούνται στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για κύρωση του συνολικού κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου.

 

Άρθρο 5
Παρακολούθηση (monitoring) του Προγράμματος

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών, συντελείται μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο δημιουργείται και συντηρείται με ευθύνη του ΤΕΕ, ως Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης, για την εκπόνηση των ως άνω μελετών. Η κυριότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ανήκει στο ΥΠΕΝ. Η παρακολούθηση της διαδικασίας Προκήρυξης και διεξαγωγής των διαγωνισμών, η ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, η επίβλεψη και η παραλαβή τους, καθώς και η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των μελετών, πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών και Οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, που υποχρεούνται στην αμελλητί ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, ο Συντονιστής και η Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, εξουσιοδοτημένα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και εξουσιοδοτημένα στελέχη των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, έχουν απευθείας πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό σύστημα.

 

Άρθρο 6
Χρηματοδότηση του Προγράμματος – Ορισμός υπολόγου διαχειριστή

Η χρηματοδότηση των μελετών του Προγράμματος της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, για τις οποίες, βάσει της παρούσας, ως Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται το ΤΕΕ, καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, ειδικότερα, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργου «(Sub.5) Αυτοτελείς Μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών».

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 134453/ 23.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 (Β’ 2573) κοινής υπουργικής απόφασης)» (Β’ 2857), ως διαχειριστής του ως άνω έργου δημοσίων επενδύσεων και υπεύθυνος λογαριασμού, ορίζεται το ΤΕΕ, οι δε απαιτούμενες πληρωμές για την εκπόνηση των μελετών πραγματοποιούνται με ευθύνη του.

 

Άρθρο 7
Χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ

Η χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής των μελετών της παρούσας, καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργου «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣID16879 (Διαχειριστικά Έξοδα του ΤΕΕ)».

 

Άρθρο 8
Ενέργειες και υποχρεώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ως Κυρίου του Έργου

Το ΥΠΕΝ, ως Κύριος των μελετών, δια των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών και στελεχών του, υποχρεούται να:

 1. Καταρτίζει και εγκρίνει το ως άνω Πρόγραμμα.
 2. Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την άμεση συμπλήρωση θεσμικών κενών που τυχόν ανακύπτουν, με την έκδοση των εκάστοτε απαιτουμένων πράξεων, προκειμένου να είναι δυνατή η ταχύρρυθμη και απρόσκοπτη προώθηση και ολοκλήρωση των σχετικών μελετών.
 3. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτουμένων πιστώσεων χρηματοδότησης των μελετών που ανατίθενται από το ΤΕΕ, η χρηματοδότηση των οποίων καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας, καθώς και εν γένει για την τήρηση των προβλεπομένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 4. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτουμένων πιστώσεων χρηματοδότησης του ΤΕΕ για την κάλυψη των διαχειριστικών του δαπανών κατά το άρθρο 7 της παρούσας, καθώς και για την τήρηση των προβλεπόμενων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 5. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την εκτέλεση του Προγράμματος.
 6. Συντάσσει τα Τεύχη των διαγωνισμών σχετικά με την ανάθεση των σχετικών μελετών και τα διαβιβάζει, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. – κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας – στο ΤΕΕ, προκειμένου να προωθηθούν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
 7. Μεριμνά για την παροχή προς την Αναθέτουσα Αρχή κάθε διαθέσιμου στοιχείου για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας και συνεργάζεται με αυτήν επί σταθερής βάσεως, καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης των μελετών, μέχρι και την οριστική έγκριση και παραλαβή τους.
 8. Υποδεικνύει υπηρεσιακό εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ, μέλος του ΤΕΕ, στις τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των μελετών, αμέσως μόλις ζητηθεί από το ΤΕΕ.
 9. Εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των μελετών.
 10. Προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την έκδοση του π.δ. και για την προώθηση των μελετών για την κύρωση του συνολικού κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύου, στις περιοχές που εκπονήθηκαν οι μελέτες του προγράμματος.

 

Άρθρο 9
Ενέργειες και υποχρεώσεις του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, υποχρεούται να:

 1. Προβαίνει άμεσα στον ορισμό της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας υπηρεσίας, καθώς και του Τεχνικού Συμβουλίου για την εκπόνηση των μελετών.
 2. Δημιουργεί και συντηρεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 5 της παρούσας.
 3. Παραλαμβάνει από το ΥΠΕΝ τα Τεύχη διαγωνισμού και προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτυχή διενέργεια και ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση των μελετών, με τήρηση των σχετικών ισχυουσών διατάξεων.
 4. Γνωστοποιεί στο ΥΠΕΝ τα μέλη των τριμελών Επιτροπών που ορίζονται για την παρακολούθηση, επίβλεψη και παραλαβή των μελετών.
 5. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την πορεία εκπόνησης των μελετών των αντιστοίχων Προ- γραμμάτων.
 6. Εντοπίζει τις τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύονται κατά την εκπόνηση των μελετών και λαμβάνει αμέσως τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να επιλυθούν και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις.
 7. Υποβάλλει σε μηνιαία βάση, ή όποτε εκτάκτως ζητηθεί, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και στον Συντονιστή του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, σχετικά ενημερωτικά υπομνήματα για την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων.
 8. Συνεργάζεται, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την ηγεσία του ΥΠΕΝ, τον Συντονιστή και την Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, καθώς και τις υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως των Δήμων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των Προγραμμάτων, καθ’ όλη τη διάρκειά τους.
 9. Παραδίδει άμεσα στο ΥΠΕΝ κάθε μελέτη, μετά την ολοκλήρωσή της.
 10. Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προσαρμογή των μελετών στις παρατηρήσεις των Υπη- ρεσιών του ΥΠΕΝ.
 11. Εγκρίνει και παραλαμβάνει οριστικά τις μελέτες κατά τα ισχύοντα.

 

Άρθρο 10
Χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης των μελετών στον Κύριο των Προγραμμάτων

Η ολοκλήρωση των σχετικών μελετών με Αναθέτουσα Αρχή το ΤΕΕ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, η εν συνεχεία παράδοσή τους στον Κύριο των Προγραμμάτων και η έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων περί της ολοκλήρωσής τους από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, θα συντελείται σταδιακά. Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, για το σύνολο των μελετών, έως την 30η Ιουνίου 2025.

 

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[πηγή: https://news.b2green.gr/19329/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%87%cf%89%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3]

Μοιραστείτε το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο