Έρχονται ριζικές αλλαγές στα ακίνητα και «διαβατήριο ανακαίνισης κτιρίων»

Έρχονται ριζικές αλλαγές στα ακίνητα και «διαβατήριο ανακαίνισης κτιρίων»

Δημοσιεύσεις
Ραγδαίες αλλαγές σε ακίνητα και ανακαινίσεις φέρνει η νέα αναθεωρημένη Οδηγία για την Eνεργειακή Aπόδοση Kτιρίων (EPBD), η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα η νέα οδηγία έρχεται την ώρα που είναι ανοιχτός ο πόλεμος για το έξτρα τσιμέντο και τους έξτρα ορόφους στις πολυκατοικίες στην Ελλάδα. Βάσει του ενισχυμένου πλαισίου, τα οικιστικά και τα μη οικιστικά κτίρια αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Η αναθεωρημένη οδηγία καθιστά τα κτίρια μηδενικών εκπομπών το νέο πρότυπο για τα νέα κτίρια. Όλα τα νέα οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια πρέπει να έχουν μηδενικές επιτόπιες εκπομπές από ορυκτά καύσιμα, από την 1 Ιανουαρίου 2028 για τα δημόσια κτίρια και από την 1 Ιανουαρίου 2030 για όλα τα άλλα νέα κτίρια, με δυνατότητα ειδικών εξαιρέσεων.     Συστήματα «διαβατηρίου ανακαίνισης κτιρίων» Η επικαιροποιημένη ΟΕΑΚ ενισχύει επίσης το ευνοϊκό…
Read More