EuroCosm: Ευρώπη Σ. Κοσμίδη & Συνεργάτες | Σύγχρονο Τεχνικό Γραφείο με πολυετή πείρα
Email

info@eurocosm.gr eurocosm@yahoo.com

Τηλέφωνο

2102467043 6940405618

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 15 ΤΚ 13674 Αχαρνές

ΥΠΕΝ: Απόφαση έγκρισης παρεκκλίσεων δόμησης εκτός σχεδίου • Ποιες περιπτώσεις αφορά

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε απόφαση που αφορά στην έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους όρους δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές.

 

 

Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά στην ανέγερση κτηρίων κοινής ωφέλειας δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. στ, ζ, ια, ιβ του άρθρου 33 του ν. 4759/2020.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την απόφαση, “αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33Α’)[1] και της παρ. 40 του άρθρου 2 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α’)[2], μετά τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας παρεκκλίσεων ως προς τους όρους δόμησης και την ανάθεση της σχετικής αρμοδιότητας στο προβλεπόμενο κατά περίπτωση αποφασιστικό όργανο με το άρθρο 33 του ν. 4759/20 (ΦΕΚ 245Α΄), επιτρέπεται η έγκριση παρεκκλίσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές για την ανέγερση κτηρίων κοινής ωφέλειας δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις στ, ζ, ια, ιβ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (245 Α΄)[3] υπό την προϋπόθεση ότι:

  1. η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί έργο τοπικής σημασίας και δεν υπάγεται στα έργα υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας,
  2. σύμφωνα με την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν προκύπτουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον,
  3. η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν αντιβαίνει στις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής και στις προβλέψεις του υπερκείμενου σχεδιασμού,
  4. εξασφαλίζεται επαρκής κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης με το οικιστικό σύνολο που εξυπηρετεί.“

 

 

 

Διαβάστε παρακάτω τη σχετική νομοθεσία που αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση:

[1]
Ν. 1337/83

Άρθρο 26
Θέσεις κτιρίων δημόσιων ή κοινωφελών σκοπών εκτός σχεδίου.

Μέσα στα διοικητικά όρια δήμων και κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους η κατά τα παραπάνω έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου και οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με απόφαση του οικείου νομάρχη. Για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την εκτέλεση των παραπάνω στεγαστικών προγραμμάτων τηρείται η διαδικασία του Ν.Δ. από 17.7/18.8.1923.

Επίσης με π.δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κατά τις διατάξεις του ν. δ/τος από 17-7/18.8.1923 “Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.” μπορεί να εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για την πολεοδόμηση ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων γενικών πολεοδομικών σχεδίων ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 καθώς και να ορίζονται γενικώς οι όροι και περιορισμοί δόμησής τους.

Κατά την ως άνω έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την εκτέλεση στεγαστικών προγραμμάτων ή την πολεοδόμηση ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ποσοστό τουλάχιστον 30% της έκτασης διατίθεται για τη δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινωφελών σκοπών.

 

[2]
Ν.4067/2012
Άρθρο 2
Ορισμοί

40. Κοινωφελείς χώροι είναι οι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή τοπικό ρυμοτομικό ή σχέδιο οικισμού και προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.

 

[3]
Ν.4759/2020
Άρθρο 33
Όροι δόμησης

3. στ) Σε κτίρια που προορίζονται για εκπαιδευτήρια και ευαγή ιδρύματα του άρθρου 5 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 538), συμπεριλαμβανόμενων και των κτιρίων της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, η παρέκκλιση που προβλέπεται στο εδάφιο δ’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνωμοδότηση του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,27.

ζ) Σε κτίρια που προορίζονται για νοσοκομεία και κλινικές του άρθρου 6 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 538), η παρέκκλιση που προβλέπεται στο εδάφιο δ’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,54.

ια) Σε κτίρια κοινωνικής πρόνοιας που δεν είναι ευαγή ιδρύματα, επιτρέπεται παρέκκλιση από την παρ. 1 ως προς την ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων επί του γηπέδου, το ποσοστό κάλυψης το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) για το ισόγειο και τους ορόφους και το πενήντα τοις εκατό (50%) για υπόγειους χώρους, τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να μειώνονται περισσότερο των πέντε (5) μέτρων, τον συντελεστή δόμησης του γηπέδου ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πενήντα τέσσερα (0,54), το ύψος του κτιρίου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έντεκα (11) μέτρα και τον αριθμό των ορόφων, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3). Η παρέκκλιση χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα του κτιρίου φορέα και γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 32.

ιβ) Στην περίπτωση ανέγερσης στο ίδιο γήπεδο εκπαιδευτηρίου και κτιρίου κοινωνικής πρόνοιας, τότε εφαρμόζονται στο σύνολο του γηπέδου οι όροι δόμησης του άρθρου 5 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 538).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[πηγή: https://news.b2green.gr/29024/%cf%85%cf%80%ce%b5%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b4]

Μοιραστείτε το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο